Helikoptereksperimentet (Oszkár Asboth, 1928)

Som en milepæl i flyhistorien gjorde Oszkár Asbóths første helikopter sin første flyvning i 1928.

Relaterte tillegg

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

MAV V40 (Kando-lokomotiv, 1932)

Det første ungarsklagde lokomotivet drevet direkte fra det nasjonale strømnettet uten...

Maglevtog

Et av de mest moderne transportmidler er Maglev, som er i stand til å reise med...

BR Standard Class 3 2-6-2T damplokomotiv

En type damplokomotiv som ble benyttet av British Railways og ble produsert på 1950-tallet.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer var den første vellykkede drevne, tyngre-enn-luft-flyet, designet og bygget...

Concorde (1969)

Den første supersoniske passasjerflyet ble satt inn i rutetrafikk i 1976.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler spiller en viktig rolle for veitransport.

Ubemannede luftfartøyer (UAV)

Utvalget av applikasjoner av ubemannede luftfartøyer («droner») fortsetter å vokse.

Added to your cart.