Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Havstrømmer

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Geografi

Nøkkelord

havstrømmer, Verdenshav, sjø, hav, global transportbånd, strømminger, vind, atmosfærisk sirkulasjon, Coriolis-effekten, strømme, strøm, polar vind, vestavinds, passaten, dypvannsdannelsen, saltholdighet, tetthet, hydrosfæren, kald, varm, Temperatur, Vannets kretsløp, klima, natur, fysisk geografi, geografi

Relaterte tillegg

Spørsmål

 • Hvilken av disse er en kald strøm?
 • Hvilken av disse er en varm strøm?
 • Hvilken av disse er en kald strøm?
 • Hvilken av disse er en kald strøm?
 • Hvilken av disse er en kald strøm?
 • Hvilken av disse er en varm strøm?
 • Hvilken av disse er en varm strøm?
 • Hvilken av disse er en varm strøm?
 • I hvilken retning avleder corioliseffekten bevegelige objekter på den sørlige halvkule?
 • Med hvilken egenskap klassifiseres havstrømmer?
 • Hvor langt tid tar det for et vannmolekyl å fullføre en hel runde i den termohaline sirkulasjonen?
 • I hvilken retning avleder corioliseffekten bevegelige objekter på den nordlige halvkule?
 • Hvilken effekt har havstrømmer på Jordens klima?
 • Hva blir havstrømmer drevet av?

Scener

Havstrømmer

 • Den nordlige polarsirkelen
 • Krepsens vendekrets
 • Ekvator
 • Stenbukkens vendekrets
 • Den sørlige polarsirkelen
 • Sydpolen
 • Nordpolen
 • Atlanterhavet
 • Stillehavet
 • Indiahavet
 • Nordishavet
 • Kanaristrømmen
 • Guineastrømmen
 • Labradorstrømmen
 • Golfstrømmen
 • Øst-Grønlandsstrømmen
 • Nord-Ekvatorialstrømmen
 • Sør-Ekvatorialstrømmen
 • Brasilstrømmen
 • Benguelastrømmen
 • Californiastrømmen
 • Oyashiostrømmen
 • Kuroshiostrømmen
 • Kurilstrømmen
 • Den ekvatoriale motstrømmen
 • Humboldtstrømmen
 • Somalistrømmen
 • Agulhas-strømmen
 • Vestavindsdriften
 • Den vestaustralske strømmen
 • Den østaustralske strømmen
 • Den karibiske strømmen
 • Den kinesiske strømmen
 • Den norske strømmen
 • Den antarktiske sirkumpolare strømmen
 • NØ polarvinder
 • Vestavindsbeltet
 • NØ passatvind
 • SØ passatvind
 • SØ polarvinder

Definisjon av begreper:

Atmosfærisk sirkulasjon: tre store vindsystemer skilles klart fra hverandre på begge halvkuler av Jorden. Rådende vinder dannes av luften som utveksles mellom områder med forskjellig lufttrykk. Ved ekvator, de østlige passatvindene, ved høyere breddegrader råder vestavinder og polare østavinder.

Passatvinder: overflatevinder som oppstår i tropene. Passatvinder strømmer fra høytrykksbeltet ved 30 breddegrader mot lavtrykkområdene ved Ekvator. På grunn av corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon, blåser disse vindene nordøst på den nordlige halvkulen og sørøst på den sørlige halvkulen.

Vestavinder: utveksling av luft mellom høytrykksbeltet ved 30 breddegrader og lavtrykksbeltet ved 60 breddegrader kalles vestavinder.

Polare østavinder: vinder som blåser fra polare høytrykksområder mot polarsirklene. Disse vindene blåser jevnt vestover fra nordøst på den nordlige halvkulen og fra sørøst på den sørlige halvkulen.

Corioliskraften: en treghetskraft som forårsakes av Jordens rotasjon. Corioliskraften avleder materialer i bevegelse i forhold til en roterende referanseramme: de beveger seg med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen.

Dypvannsdannelse

 • Ekvator
 • overflatestrøm
 • 50° breddegrad
 • oppstrømming av kaldt vann
 • dypvannsstrøm

Definisjon av begreper:

Atmosfærisk sirkulasjon: tre store vindsystemer skilles klart fra hverandre på begge halvkuler av Jorden. Rådende vinder dannes av luften som utveksles mellom områder med forskjellig lufttrykk. Ved ekvator, de østlige passatvindene, ved høyere breddegrader råder vestavinder og polare østavinder.

Passatvinder: overflatevinder som oppstår i tropene. Passatvinder strømmer fra høytrykksbeltet ved 30 breddegrader mot lavtrykkområdene ved Ekvator. På grunn av corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon, blåser disse vindene nordøst på den nordlige halvkulen og sørøst på den sørlige halvkulen.

Vestavinder: utveksling av luft mellom høytrykksbeltet ved 30 breddegrader og lavtrykksbeltet ved 60 breddegrader kalles vestavinder.

Polare østavinder: vinder som blåser fra polare høytrykksområder mot polarsirklene. Disse vindene blåser jevnt vestover fra nordøst på den nordlige halvkulen og fra sørøst på den sørlige halvkulen.

Corioliskraften: en treghetskraft som forårsakes av Jordens rotasjon. Corioliskraften avleder materialer i bevegelse i forhold til en roterende referanseramme: de beveger seg med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen.

Termohalin sirkulasjon

Definisjon av begreper:

Atmosfærisk sirkulasjon: tre store vindsystemer skilles klart fra hverandre på begge halvkuler av Jorden. Rådende vinder dannes av luften som utveksles mellom områder med forskjellig lufttrykk. Ved ekvator, de østlige passatvindene, ved høyere breddegrader råder vestavinder og polare østavinder.

Passatvinder: overflatevinder som oppstår i tropene. Passatvinder strømmer fra høytrykksbeltet ved 30 breddegrader mot lavtrykkområdene ved Ekvator. På grunn av corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon, blåser disse vindene nordøst på den nordlige halvkulen og sørøst på den sørlige halvkulen.

Vestavinder: utveksling av luft mellom høytrykksbeltet ved 30 breddegrader og lavtrykksbeltet ved 60 breddegrader kalles vestavinder.

Polare østavinder: vinder som blåser fra polare høytrykksområder mot polarsirklene. Disse vindene blåser jevnt vestover fra nordøst på den nordlige halvkulen og fra sørøst på den sørlige halvkulen.

Corioliskraften: en treghetskraft som forårsakes av Jordens rotasjon. Corioliskraften avleder materialer i bevegelse i forhold til en roterende referanseramme: de beveger seg med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen.

Idealmodell

 • hypotetisk enhetlig hav
 • hypotetisk enhetlig kontinent

Definisjon av begreper:

Atmosfærisk sirkulasjon: tre store vindsystemer skilles klart fra hverandre på begge halvkuler av Jorden. Rådende vinder dannes av luften som utveksles mellom områder med forskjellig lufttrykk. Ved ekvator, de østlige passatvindene, ved høyere breddegrader råder vestavinder og polare østavinder.

Passatvinder: overflatevinder som oppstår i tropene. Passatvinder strømmer fra høytrykksbeltet ved 30 breddegrader mot lavtrykkområdene ved Ekvator. På grunn av corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon, blåser disse vindene nordøst på den nordlige halvkulen og sørøst på den sørlige halvkulen.

Vestavinder: utveksling av luft mellom høytrykksbeltet ved 30 breddegrader og lavtrykksbeltet ved 60 breddegrader kalles vestavinder.

Polare østavinder: vinder som blåser fra polare høytrykksområder mot polarsirklene. Disse vindene blåser jevnt vestover fra nordøst på den nordlige halvkulen og fra sørøst på den sørlige halvkulen.

Corioliskraften: en treghetskraft som forårsakes av Jordens rotasjon. Corioliskraften avleder materialer i bevegelse i forhold til en roterende referanseramme: de beveger seg med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen.

Rådende vinder

Animasjon

En havstrøm representerer havvannet som er i kontinuerlig bevegelse, ved hjelp av vind og forskjeller i vanntetthet. Havstrømmer drives av vinder som blåser hovedsakelig i én enkelt retning, kalt rådende vinder. Blant disse vindene er passatvindene, vestavindene og de polare østavindene. Disse vindenes retning bestemmes av kraften som forårsakes av Jordens rotasjon, corioliskraften.

I en hypotetisk situasjon hvor Jorden har ett enkelt hav og ett enkelt kontinent, ville passatvindene i tropene blåst de øverste få hundre meterne av vannet fra øst til vest.
Strømmen ville dele seg når den traff kontinentet; en del av den ville strømme tilbake langs ekvator, mens resten ville endre retning nordøst og sørøst til vestavindene.
Hvis disse forgreningene hadde truffet kontinentet igjen, ville de dele seg enda en gang. Noen av strømmene ville reise tilbake mot ekvator, mens andre ville endre retning og bli avledet mot vest, grunnet effekten av de polare østavindene. Derfor ville to sammenkoblede gyrer som strømmer i motsatt retning dannes både på den nordlige og den sørlige halvkule.

Den uregelmessige formen og plasseringen av kontinentene forårsaker imidlertid at havstrømmenes mønster endres. På den sørlige halvkulen kan for eksempel den andre gyren reise rundt Jorden i vestavindenes sone uten å treffe et eneste kontinent.
Strømmer som beveger seg fra ekvator mot de geografiske polene og bærer med seg varmere vann enn det omkringliggende havet, kalles varme havstrømmer. Strømmer som beveger seg fra de geografiske polene mot ekvator og bærer med seg kaldere vann enn det omkringliggende havet, kalles kalde havstrømmer.

Vannstrømmer beveger seg ikke bare horisontalt, men også vertikalt. Animasjonen viser overflate- og dypvannsstrømmer i et idealisert hav. Vertikal bevegelse forårsakes av temperaturforskjeller og saltholdighet.
Varmt vann nær ekvator har høyere saltinnhold og tetthet grunnet fordamping. Vannet kjøles ned når det beveger seg nordover, mens saltholdigheten forblir konstant.
Siden tettheten er høyere enn hos lavere vannmasser, synker overflatevannet ned i havbassenget, strømmer tilbake mot ekvator og danner en kald dyphavsstrøm. Her stiger den kalde vannmassen, og slik lukkes syklusen.

I virkeligheten danner overflate- og dyphavsstrømmer et globalt system i havene, kalt termohalin sirkulasjon.
Dypvann strømmer mest intenst i nordatlantisk dypvann. Det nordatlantiske dypvannet finnes i den østlige delen av Nord-Atlanteren nær enden av Golfstrømmen, hvor den synker og fortsetter å strømme sørover som en kald havstrøm.
Den beveger seg rundt nesten hele planeten og stiger bare ved Indiahavet og Stillehavet for å fortsette som en varm havstrøm. Tiden det tar for et vannmolekyl å reise rundt planeten er opptil tusen år.

Havstrømmer har en betydelig innvirkning på Jordens klima. Når varme havstrømmer treffer kysten, vil det området ha en høyere årlig middeltemperatur. Middeltemperaturen nær kalde havstrømmer er lavere enn den gjennomsnittlige temperaturen ved den bestemte breddegraden. Den årlige middeltemperaturen i Vest-Europa ville for eksempel være 5 til 10 grader lavere uten Golfstrømmen.

Forteller

En havstrøm representerer havvannet som er i kontinuerlig bevegelse, ved hjelp av vind og forskjeller i vanntetthet. Havstrømmer drives av vinder som blåser hovedsakelig i én enkelt retning, kalt rådende vinder. Blant disse vindene er passatvindene, vestavindene og de polare østavindene. Disse vindenes retning bestemmes av kraften som forårsakes av Jordens rotasjon, corioliskraften.

I en hypotetisk situasjon hvor Jorden har ett enkelt hav og ett enkelt kontinent, ville passatvindene i tropene blåst de øverste få hundre meterne av vannet fra øst til vest.
Strømmen ville dele seg når den traff kontinentet; en del av den ville strømme tilbake langs ekvator, mens resten ville endre retning nordøst og sørøst til vestavindene.
Hvis disse forgreningene hadde truffet kontinentet igjen, ville de dele seg enda en gang. Noen av strømmene ville reise tilbake mot ekvator, mens andre ville endre retning og bli avledet mot vest, grunnet effekten av de polare østavindene. Derfor ville to sammenkoblede gyrer som strømmer i motsatt retning dannes både på den nordlige og den sørlige halvkule.

Den uregelmessige formen og plasseringen av kontinentene forårsaker imidlertid at havstrømmenes mønster endres. På den sørlige halvkulen kan for eksempel den andre gyren reise rundt Jorden i vestavindenes sone uten å treffe et eneste kontinent.
Strømmer som beveger seg fra ekvator mot de geografiske polene og bærer med seg varmere vann enn det omkringliggende havet, kalles varme havstrømmer. Strømmer som beveger seg fra de geografiske polene mot ekvator og bærer med seg kaldere vann enn det omkringliggende havet, kalles kalde havstrømmer.

Vannstrømmer beveger seg ikke bare horisontalt, men også vertikalt. Animasjonen viser overflate- og dypvannsstrømmer i et idealisert hav. Vertikal bevegelse forårsakes av temperaturforskjeller og saltholdighet.
Varmt vann nær ekvator har høyere saltinnhold og tetthet grunnet fordamping. Vannet kjøles ned når det beveger seg nordover, mens saltholdigheten forblir konstant.
Siden tettheten er høyere enn hos lavere vannmasser, synker overflatevannet ned i havbassenget, strømmer tilbake mot ekvator og danner en kald dyphavsstrøm. Her stiger den kalde vannmassen, og slik lukkes syklusen.

I virkeligheten danner overflate- og dyphavsstrømmer et globalt system i havene, kalt termohalin sirkulasjon.
Dypvann strømmer mest intenst i nordatlantisk dypvann. Det nordatlantiske dypvannet finnes i den østlige delen av Nord-Atlanteren nær enden av Golfstrømmen, hvor den synker og fortsetter å strømme sørover som en kald havstrøm.
Den beveger seg rundt nesten hele planeten og stiger bare ved Indiahavet og Stillehavet for å fortsette som en varm havstrøm. Tiden det tar for et vannmolekyl å reise rundt planeten er opptil tusen år.

Havstrømmer har en betydelig innvirkning på Jordens klima. Når varme havstrømmer treffer kysten, vil det området ha en høyere årlig middeltemperatur. Middeltemperaturen nær kalde havstrømmer er lavere enn den gjennomsnittlige temperaturen ved den bestemte breddegraden. Den årlige middeltemperaturen i Vest-Europa ville for eksempel være 5 til 10 grader lavere uten Golfstrømmen.

Relaterte tillegg

Kontinentenes bevegelse

Opp igjennom historien har det vært mange geologer som har prøvd å forklare hvorfor kontinentene...

Den afrikanske savannen

Den største sammenhengende savannen i verden finnes i Afrika. Den dekker omtrent en tredjedel av...

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av...

Løss

Løss er en sedimentær bergart bestående av finkornet jord og stein.

Karstifisering

Oppløsningen av kalkstein resulterer i karstifisering.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Eroderte fjell

Vi kan finne restene av Den kaledonske fjellkjeden og den varikiske fjellfoldingen over nesten...

La oss sjekke ut Nordlyset!

La oss finne interessante fakta om flora og fauna i polområder og levevilkårene i disse...

Added to your cart.