Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Geotermisk kraftverk

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

geotermisk, termisk vann, elektrisk strøm, energiproduksjon, fornybar energi, alternativ energi, generator, turbin, energi, kraftstasjon, varmekilde, vann, varme, miljøvern, geografi

Relaterte elementer

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Hvordan fungerer det? - Impulsturbin (vann)

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av impulsturbiner med vann.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Hvordan fungerer det? - Vanntårn

Denne animasjonen viser vanntårnets struktur.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Added to your cart.