Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Fusjonsreaktor

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Teknologi

Nøkkelord

fusjonsreaktor, ITER, kjernefysisk fusjon, kjernereaktor, kjernekraft, deuterium, tritium, reaktorkammer, plasma, generator, transformator, turbiner, kjøletårn, kraftproduksjon, kontrollsenter, Frankrike, energi, miljøvennlig, energikilde, partikkelfysikk, vitenskapshistorie, oppfinnelse, teknologi, fysikk, kjemi

Relaterte elementer

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Atombomber (1945)

Atombomben er et av de mest destruktive våpnene i menneskenes historie.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Radioaktivitet

Nedbrytningsprosessen av ustabile atomkjerner kalles radioaktivitet.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Added to your cart.