Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Kjemi

Nøkkelord

fosfortriklorid, fosfor, Uorganisk kjemi, molekyl, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Fosfortriklorid (PCl₃)

Informasjon

Molar masse: 137.35 g/mol

Smeltepunkt: -92 °C

Kokepunkt: 76 °C

Tetthet: 1.57 g/cm³

Egenskaper

Fosfortriklorid løses opp i vann mens det brytes ned; det løses også godt i eter, kloroform og karbondisulfid. Fosfortriklorid kan lett oksyderes til andre fosforforbindelser, blant annet fosforpentaklorid og fosfortriklorid sulfid. Fosfortriklorid er et middel i flere substitusjonsreaksjoner, og det ansees som den viktigste kilden av organiske fosforforbindelser.

Forekomst og fremstilling

Fosfortriklorid produseres i industrielle mengder ved direkte klorering av fosfor suspendert i fosfortriklorid. Mengden av fosforklorid som fremstilles gjennom reaksjonen destilleres bort kontinuerlig.

Bruk

Fosfortriklorid brukes til produksjon av acylklorider, organiske fosforforbindelser, fosforpentaklorid, fosforylklorid og fosforyl-triklorid sulfid.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Hvit fosfor (P₄)

En av de allotropiske formene til fosfor.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Rød fosfor

En av de allotropiske formene til fosfor.

Sølvklorid (AgCl)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det påvirkes av lys.

Added to your cart.