Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Fosforsyre (H₃PO₄)

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Kjemi

Nøkkelord

fosforsyre, syre, surhet, trivalent syre, drikke, fosfater, skala fjerning, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Hvit fosfor (P₄)

En av de allotropiske formene til fosfor.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Rød fosfor

En av de allotropiske formene til fosfor.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Added to your cart.