Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Geografi

Nøkkelord

syklus, fosfor syklus, fosfat, fosfater, guano, apatitt, hvite fosfor, rød fosfor, befruktning, gjødsel, menneskelig aktivitet, erosjon, vulkansk aktivitet, vulkan, gruve, sediment, tektonikk, vassdrag, plante, dyr, fugl, menneskelig, biologi, geografi

Relaterte elementer

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Hvit fosfor (P₄)

En av de allotropiske formene til fosfor.

Rød fosfor

En av de allotropiske formene til fosfor.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.