Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Firetaktsmotor – Ottomotor

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Fysikk

Nøkkelord

Otto-motor, motor, firetakts, bil, radial motor, veivaksel, ventil, Sylinder, stempel, tennplugg, forbrenning, gnist, inntak, kompresjon, eksplosjon, slaget, arbeid, syklus, bensinmotor, intern forbrenningsmotor, bensin, forgasser, mekanisk energi, røykgass, miljøforurensning, luftforurensing, bilfabrikk, bilproduksjon, termodynamikk, varme motoren, varme energi, fysisk

Relaterte elementer

Scener

Motor

 • motorblokk - Metallblokken beskytter motorens bevegelige deler.
 • girkasse - Den justerer overføringsforholdet fra motoren til drivakselen. Girkassen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere, mens på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere.
 • luftfilter - Luft strømmer inn i motorens forbrenningskammer. Oksygenet den inneholder er nødvendig for at forbrenningsprosessen skal skje. Luften renses i dette filteret.
 • innsugsmanifold - Luften som er nødvendig for forbrenningen strømmer inn i sylinderen gjennom denne åpningen.
 • eksosmanifold - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • registerreim - Den overfører veivakselens rotasjoner til kamakslene.
 • tenningsfordeler - Den sørger for at tennpluggene opererer synkront med hverandre.

Funksjon

 • innsugningsåpning - Luft strømmer inn til forbrenningskammeret – den delen av sylinderen som er over stempelet – gjennom denne åpningen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og bensin. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivstang
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Takt 1

 • innsugningsåpning - Luft strømmer inn til forbrenningskammeret – den delen av sylinderen som er over stempelet – gjennom denne åpningen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og bensin. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivstang
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Takt 2

 • innsugningsåpning - Luft strømmer inn til forbrenningskammeret – den delen av sylinderen som er over stempelet – gjennom denne åpningen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og bensin. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivstang
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Takt 3

 • innsugningsåpning - Luft strømmer inn til forbrenningskammeret – den delen av sylinderen som er over stempelet – gjennom denne åpningen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og bensin. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivstang
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Takt 4

 • innsugningsåpning - Luft strømmer inn til forbrenningskammeret – den delen av sylinderen som er over stempelet – gjennom denne åpningen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og bensin. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivstang
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Konstruksjon

 • radiator - Når motoren er i gang varmes kjølevæsken opp og slipper varmen ut til omgivelsene.
 • motor
 • girkasse - Den justerer overføringsforholdet fra motoren til drivakselen. Girkassen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere, mens på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere.
 • drivaksel - Den overfører de roterende bevegelsene fra veivakselen til hjulene.
 • drivstofftank - Drivstoffet som benyttes i en firetakts ottomotor er bensin. En viktig egenskap hos bensin er oktanverdien. Jo høyere den er, desto høyere er flammepunktet, derfor kan den komprimeres mer, noe som gir økt effektivitet.
 • differensialgir - Det tillater drivhjulene å rotere i forskjellige hastigheter, for eksempel i svinger.
 • drivhjul - Veivakselens rotasjoner overføres av drivakselen til drivhjulene.
 • eksosrør - Avgasser slippes ut gjennom dette røret.

Sylindere

 • veivaksel - Den drives av stemplene. Dens rotasjoner overføres til drivhjulene av drivakselen, og til kamakselen av registerreimen, som styrer ventilene.
 • kamaksel - Dens rotasjoner styrer ventilenes rytmiske bevegelser, og kontrolleres av veivakselen via registerreimen.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen.
 • ventiler - De koordinerer innsugningen av blandingen av luft og bensin, og utslippet av avgasser. De drives av veivakselen via registerreimen.

Animasjon

 • girkasse - Den justerer overføringsforholdet fra motoren til drivakselen. Girkassen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere, mens på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere.
 • drivaksel - Den overfører de roterende bevegelsene fra veivakselen til hjulene.
 • veivaksel - Den drives av stemplene. Dens rotasjoner overføres til drivhjulene av drivakselen, og til kamakselen av registerreimen, som styrer ventilene.
 • kamaksel - Dens rotasjoner styrer ventilenes rytmiske bevegelser, og kontrolleres av veivakselen via registerreimen.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen suges inn.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • sylinder - Forbrenningen presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser sørger for at veivakselen roterer.

Forteller

Vi vet alle at biler drives av motorer, men hvordan fungerer de egentlig? Den roterende bevegelsen fra motorens veivaksel overføres av drivakselen til hjulene. Girkassen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere men farten lavere; på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere.

Den typen motor som er vanligst i biler er firetaktsmotoren, eller ottomotoren.

Den konverterer de vekslende vertikale bevegelsene fra stemplene til rotasjoner i veivakselen. Veivakselen driver drivakselen og kamakselen ved hjelp av registerreimen. Kamakselen styrer ventilene, som sørger for drivstoffinntak og utslipp av avgasser gjennom å rytmisk åpnes og lukkes.

Den første takten er innsugningstakten. Stempelet beveger seg nedover og minsker trykket i sylinderen. Innsugningsventilen åpnes og en blanding av luft og drivstoff strømmer fra forgasseren og inn i sylinderen.

Den andre takten er kompresjonstakten: både innsugnings- og eksosventilen er lukket. Veivakselens drivkraft og motvekt fører til at stempelet beveger seg oppover, noe som gjør at blandingen av luft og drivstoff komprimeres og temperaturen øker.

Den tredje takten er arbeidstakten. Tennpluggen antenner den komprimerte og oppvarmede blandingen av drivstoff og luft. Eksplosjonen presser stempelet nedover.

Den fjerde takten er utblåsningstakten. Stempelet beveger seg oppover, eksosventilen åpnes og avgassene blåses ut.

Som du kan se, konverteres stemplenes lineære bevegelser til roterende bevegelser i motorens veivaksel. Den nødvendige energien for å bevege stempelet kommer fra forbrenning av drivstoff. Drivstoffet som benyttes i en firetakts ottomotor er bensin. En viktig egenskap i bensin er oktanverdien. Jo høyere den er, desto høyere er flammepunktet. Derfor kan den komprimeres mer, noe som gir økt effektivitet.

Relaterte elementer

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Stirlingmotorer er også kjent som eksterne forbrenningsmotorer. I motsetning til motorer med innvendig forbrenning (f.eks. ottomotoren) skjer forbrenningen...

Stjernemotor (radialmotor)

Stjernemotorer brukes hovedsakelig i flymaskiner og helikoptre.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Herons eolipil

Heron fra Alexandria er oppfinneren av den første dampmaskinen, selv om han selv så på den som et underholdende leketøy.

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent Motorwagen regnes som den første bilen som ble konstruert for å bli drevet fram av en motor.

Elektrisk motor

Elektriske motorer inneholder permanente magneter og en spole mellom den, med elektrisk strøm som går gjennom den.

Ford Model T

Den populære modellen fra den amerikanske bilfabrikken var den første bilen i verden som ble masseprodusert.

Formel 1 racerbil

Formel 1 er den høyeste klassen og mest populære typen billøp.

Hvordan fungerer det? - Girkasse

I transmisjonssystemer blir motorens dreiemoment tilpasset ved å redusere eller øke rotasjonshastigheten.

Hvordan virker det? - Differensial

En differensial gjør at drivhjulene på en bil kan rotere med forskjellige hastigheter når bilen svinger.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Motorsykkel

Denne animasjonen viser en motorsykkels sammensetning.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

The First Hungarian automobile (1904)

Hungarian engineer János Csonka built his first automobiles for the Hungarian Postal Service.

Typer tannhjul

To samvirkende, roterende tannhjul overfører dreiemoment til andre komponenter.

Watts dampmaskin (18. århundre)

Dampmaskinen, perfeksjonert av den skotske ingeniøren James Watt, revolusjonerte teknologien.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Added to your cart.