Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det første elementet i den homologe serien av alkyner.

Kjemi

Nøkkelord

etyn, acetylen, umettet hydrokarbon, alkyn, karbidlampe, acetylene gas, homolog serie, addisjon, polymerisasjon, lineært molekyl, trippelbinding, vinylklorid, PVC, sveis, flammeskjæring, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Etyn, acetylen C₂H₂

Informasjon

Molmasse: 26,038 g/mol

Smeltepunkt: -84,7 °C

Kokepunkt: -80,8 °C

Tetthet: 0,0010967 g/cm³

Relativ damptetthet (luft=1): 0,907

Forbrenningsvarme: -1301,1 kJ/mol

Egenskaper

Etyn, også kjent som acetylen, er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Den oppløses svakt i vann, men oppløses godt i ikke-polare løsemidler. Den eksploderer under trykk og bryter ned til sine elementer, karbon og hydrogen, under en eksoterm prosess. Dette er grunnen til at gassbeholdere først fylles med silisiumholdig jord, som deretter impregneres med aceton, før acetylen løses i denne blandingen.

Siden den er svært umettet er acetylen en ekstremt reaktiv sammensetning.

Den er også svært brannfarlig og eksplosiv. Den brenner med en sotete flamme. Stoffets typiske reaksjoner er addisjon og polymerisasjon.

Det kan reduseres til eten og deretter etan ved hydrogenaddisjon. Vinylklorid kan fremstilles ved addisjon av hydrogenklorid; sluttproduktet av polymerisasjonsprosessen er et viktig plastprodukt, PVC.

Etyn som oppløses i flytende ammoniakk reagerer med metallisk natrium. Under denne reaksjonen dannes hydrogen og natriumkarbid. Saltene i etyn kalles metallkarbider.

Forekomst og produksjon

På grunn av sin høye reaktivitet forekommer ikke etyn i sin frie form i naturen.

Det fremstilles i en reaksjon mellom kalsiumkarbid og vann i laboratorier, og gjennom delvis forbrenning av metan i industrien.

Bruksområder

Tidligere ble den brukt som brensel i karbidlamper. Det er et viktig råmateriale i kjemisk industri, men stoffets betydning har blitt redusert av sikkerhetsgrunner, siden det er svært eksplosivt. Etyn brukes i sveiseapparater og skjærebrennere. I kontakt med oksygen brenner det med en flamme som er varmere en 3000 °C.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Etan (C₂H₆)

Det andre elementet i den homologe serien av rettkjedede alkaner.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Det første elementet i den homologe serien av 1-alkener.

Alkaner

Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie.

Benzen (C₆H₆)

Benzen er det enkleste aromatiske hydrokarbonet.

Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Polytetrafluoretylen, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kjente syntetiske polymerene.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Added to your cart.