Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Eten (etylen) (C₂H₄)

Eten (etylen) (C₂H₄)

Det første elementet i den homologe serien av 1-alkener.

Kjemi

Nøkkelord

eten, etylen, alken, olefin, umettet hydrokarbon, homolog serie, addisjon, polymerisasjon, plantehormon, modning, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Eten, etylen C₂H₄

Informasjon

Molmasse: 28,052 g/mol

Smeltepunkt: -169 °C

Kokepunkt: -103,7 °C

Relativ damptetthet (luft=1): 0,98

Forbrenningsvarme: -1 411,2 kJ/mol

Egenskaper

Etylen (eller eten) er en fargeløs gass med en søt lukt, som er lettere enn luft og ikke giftig. Den oppløses ikke i vann, men løser seg lett opp i organiske løsninger. Den brenner med en lys flamme og er svært reaktiv. Dens typiske reaksjoner er addisjon (for eksempel med brom, hydrogen og sterke syrer) og polymerisering.

Den er svært brannfarlig og eksplosiv.

Forekomst og produksjon

I laboratorier produseres etylen gjennom dehydrering av etanol, mens dette i industrien forekommer i pyrolyse av etan eller fraksjoner av mineralolje.

Den forekommer sjelden i naturen. Den er et viktig plantehormon.

Bruksområder

Etylen som blir sprayet på frukt hjelper modningsprosessen under transport. Den blir brukt mest til produksjon av polyetylen. Den brukes også, i mindre mengder, til produksjon av vinylklorid, etanol, etylenoksid og propansyre.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Addisjon

I en addisjonsreaksjon forenes molekyler fra ett eller flere stoffer uten å danne et biprodukt.

Etan (C₂H₆)

Det andre elementet i den homologe serien av rettkjedede alkaner.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det første elementet i den homologe serien av alkyner.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

1,1,2,2-tetrafluoretylen (C₂F₄)

Fargeløs, luktfri gass, monomeren til teflon.

Alkaner

Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie.

Benzen (C₆H₆)

Benzen er det enkleste aromatiske hydrokarbonet.

Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Polytetrafluoretylen, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kjente syntetiske polymerene.

Added to your cart.