Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Enzymer

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Biologi

Nøkkelord

enzym, enzymprotein, aktive området, substrat, produkt, hemming, aktivering, allosterisk hemming nettstedet, allosterisk aktiveringssete, koenzym, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzym A, ATP, katalysator, biokjemi, biologi

Relaterte tillegg

Scener

Reaksjon

  • enzymprotein
  • aktivt sete
  • substrat
  • produkt

Inhibisjon

  • inhibitor

Aktivering

  • allosterisk sete for aktivering
  • aktivator

Enzymer

  • enzymprotein
  • aktivt sete
  • substrat

Forteller

Enzymer er katalysatorer: de katalyserer biokjemiske reaksjoner og påskynder dem flere millioner ganger ved å redusere deres aktiveringsenergi. Katalysatorer brukes ikke opp under reaksjonen.

Når to substrater forenes, bindes substratmolekyler til det aktive setet hos enzymet som katalyserer reaksjonen, og enzymet bidrar til å skape en binding mellom dem. Denne reaksjonen forekommer sjeldent uten et enzym, siden substrater er nødt til å kollidere i en bestemt romlig formasjon, med en stor mengde energi.

Når et substratmolekyl brytes ned, bindes det til det aktive setet hos enzymproteinet. Enzymet bryter ned substratet. Den sterke kovalente bindingen brytes sjelden spontant, enzymer må til for å påskynde reaksjonen.

Nøkkelen til regulering av enzymets mekanisme er enzyminhibisjon, eller hemming.

En type inhibisjon innebærer en inhibitorbinding til det aktive setet, det vil si, den konkurrerer med substratet. Dette kalles kompetitiv inhibisjon.

En annen type inhibisjon er allosterisk inhibisjon. Inhibitoren bindes til det allosteriske inhibitorsetet, som forårsaker en endring i det aktive setets konformasjon og forhindrer at det binder seg til substratet.

Allosterisk aktivering er motsetningen til allosterisk inhibisjon. I sin standardtilstand, uten en aktivator, er enzymet inaktivt. Når en aktivator bindes til det allosteriske aktivatorsetet, vil den endre den romlige strukturen i det aktive setet og gjøre at det kan binde seg til substrater og katalysere reaksjonen.

Koenzymer er molekyler som transformeres under enzymreaksjonen, som enten tar opp eller slipper ut visse stoffer. Når reaksjonen er fullført frigjøres koenzymet fra enzymet. Noen viktige koenzymer er NADH, NADPH, acetyl-CoA, FADH2, ATP og vitaminer.

Relaterte tillegg

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

Added to your cart.