Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Relaterte tillegg

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

Added to your cart.