Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Relaterte tillegg

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

El Niño

Et periodisk klimamønster som oppstår i tropiske deler av Stillehavet hvert femte år.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres...

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Added to your cart.