Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Elementærpartikler

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Fysikk

Nøkkelord

elementærpartikler, LHC, CERN, standardmodell, kvantefysikk, kvantemekanikk, graviton, partikkelakseleratoren, svak interaksjon, Higgs boson, nukleon, nucleus, lepton, proton, nøytron, boson, nøytrino, elektron, myon, foton, gluon, sterk interaksjon, partikkelfysikk, subatomære, antipartikkel, kvant, partikkel, atom, kvark, tau, elektro, fermion, elektronomløp, elektronskallet, Interaksjon, fysikk

Relaterte elementer

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Radioaktivitet

Nedbrytningsprosessen av ustabile atomkjerner kalles radioaktivitet.

Atombomber (1945)

Atombomben er et av de mest destruktive våpnene i menneskenes historie.

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Added to your cart.