Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

elektrisk, elektrisk nettverk, elektrisk strøm, distribusjonsnettverk, forbrukere, transformator, metalltråd, høyspenning, overføringsledning, energi, kraftstasjon, energiproduksjon, geografi

Relaterte elementer

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Alkalisk batteri

I alkaliske batterier er strømmen generert av elektrokjemiske reaksjoner.

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer til LED-lys.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Generatorer og elektriske motorer

Mens generatorer omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, omdanner elektriske motorer elektrisk energi til mekanisk energi.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Hvordan fungerer det? - Datanettverk

Internett lar oss sende data raskt over store avstander.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysikeren, oppfinneren og elektroingeniøren som hovedsakelig arbeidet med elektroteknikk var utvilsomt en av de mest geniale figurene under den andre...

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Added to your cart.