Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

El Niño

El Niño

Et periodisk klimamønster som oppstår i tropiske deler av Stillehavet hvert femte år.

Geografi

Nøkkelord

El Niño, Stillehavet, Peru, Ecuador, havstrøm, passaten, atmosfærisk sirkulasjon, strømme, Lufttrykk, Været, atmosfære, nedbør, sjø, klima, tropene, tørke, oversvømmelse, naturkatastrofe, klimatiske egenskaper, regn, fysisk geografi, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

I El Niño-år

 • Sør-Amerika
 • Sørøst-Asia
 • Australia
 • NØ passatvind
 • El Niño
 • Ekvator
 • svake SØ passatvinder - Forskjellene i lufttrykket mellom de vestlige og østlige områdene av Stillehavet reduseres, slik at passatvindene blir svakere eller endrer retning.
 • sterk kaldtvannsstrøm - Grensen mellom varmt overflatevann og kaldt vann strekker seg dypere ned enn vanlig, slik at vannet som strømmer opp blir varmere.
 • L - Et område med lavt lufttrykk, hvor luft strømmer inn for å utligne forskjellen i lufttrykket.
 • stigende fuktig, varm luft - Dannelsen av nedbør nær Ekvator er avhengig av en varm havoverflate og luft som stiger.
 • nedbør
 • vann som oppvarmes
 • kaldt vann
 • 18 °C
 • 21 °C
 • 24 °C
 • 27 °C
 • 30 °C
 • oversvømmelse
 • tørke
 • varmt vann - Varmt vann strømmer uregelmessig tilbake østover.

El Niño betyr “den lille gutten” på spansk, og refererer til Jesusbarnet. Dette navnet kommer av værfenomenets tendens til å komme rundt juletider. Opprinnelig refererte El Niño til en sviktende periodisk oppvelling av kaldt vann langs kysten av Peru og Ecuador rundt jul. I dag brukes begrepet imidlertid for å beskrive en varm strøm østover i Stillehavets tropiske farvann. Dette fenomenet kan vare i måneder eller år. Det er nært forbundet med atmosfæriske prosesser og vender tilbake med 3-7 års mellomrom.

Atmosfærisk sirkulasjon er som vi vet resultatet av forskjeller i det atmosfæriske trykket. I vanlige år er lufttrykket høyt i Sørøst-Stillehavet, langs kysten av Peru og Ecuador, og lavt i Sørvest-Stillehavet, langs kysten av Nord-Australia og Indonesia.

Passatvinder

Overflatevinder som oppstår i tropene. Passatvinder strømmer fra høytrykksbeltet ved 30 breddegrader mot lavtrykkområdene ved Ekvator. På grunn av corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon, blåser disse vindene fra nordøst på den nordlige halvkulen og fra sørøst på den sørlige halvkulen.

Dannelse av nedbør

Nedbør oppstår når varm luft stiger og kjøles ned, og vanndampen kondenserer til vann.

I vanlige år

 • Sør-Amerika
 • Sørøst-Asia
 • Australia
 • NØ passatvind - Østlige vinder råder ved Ekvator, i takt med Jordens atmosfæriske sirkulasjonsmønster.
 • Humboldtstrømmen - kald havstrøm
 • Ekvator
 • SØ passatvind - Østlige vinder råder ved Ekvator, i takt med Jordens atmosfæriske sirkulasjonsmønster.
 • L - Et område med lavt lufttrykk, hvor luft strømmer inn for å utligne forskjellen i lufttrykket.
 • stigende fuktig, varm luft - Dannelsen av nedbør nær Ekvator henger sammen med en varm havoverflate. Nedbør forekommer når luften stiger.
 • nedbør
 • Sørlige ekvatorialstrømmen - varm havstrøm
 • vann som oppvarmes - Grensen mellom varmt overflatevann og kaldt vann går i en dybde på rundt 200 m langs vestkysten av Stillehavet.
 • kaldt vann
 • næringsrikt vann
 • kald strøm - Passatvinder transporterer varmt vann vestover ved kysten av Sør-Amerika. Som en kompensasjon for dette forekommer en oppvelling av kaldt dypvann, og dette kalde vannet, som er rikt på næringsstoffer og fisk, erstatter det varme vannet.
 • 18 °C
 • 21 °C
 • 24 °C
 • 27 °C
 • 30 °C
 • oversvømmelse
 • tørke
 • i et vanlig år

Lokale påvirkninger av El Niño

Animasjon

 • Sør-Amerika
 • Sørøst-Asia
 • Australia
 • NØ passatvind
 • El Niño
 • Ekvator
 • svake SØ passatvinder - Forskjellene i lufttrykket mellom de vestlige og østlige områdene av Stillehavet reduseres, slik at passatvindene blir svakere eller endrer retning.
 • sterk kaldtvannsstrøm - Grensen mellom varmt overflatevann og kaldt vann strekker seg dypere ned enn vanlig, slik at vannet som strømmer opp blir varmere.
 • L - Et område med lavt lufttrykk, hvor luft strømmer inn for å utligne forskjellen i lufttrykket.
 • stigende fuktig, varm luft - Dannelsen av nedbør nær Ekvator er avhengig av en varm havoverflate og luft som stiger.
 • nedbør
 • vann som oppvarmes
 • kaldt vann
 • 18 °C
 • 21 °C
 • 24 °C
 • 27 °C
 • 30 °C
 • oversvømmelse
 • tørke
 • varmt vann - Varmt vann strømmer uregelmessig tilbake østover.
 • Sør-Amerika
 • Sørøst-Asia
 • Australia
 • NØ passatvind - Østlige vinder råder ved Ekvator, i takt med Jordens atmosfæriske sirkulasjonsmønster.
 • Humboldtstrømmen - kald havstrøm
 • Ekvator
 • SØ passatvind - Østlige vinder råder ved Ekvator, i takt med Jordens atmosfæriske sirkulasjonsmønster.
 • L - Et område med lavt lufttrykk, hvor luft strømmer inn for å utligne forskjellen i lufttrykket.
 • stigende fuktig, varm luft - Dannelsen av nedbør nær Ekvator henger sammen med en varm havoverflate. Nedbør forekommer når luften stiger.
 • nedbør
 • Sørlige ekvatorialstrømmen - varm havstrøm
 • vann som oppvarmes - Grensen mellom varmt overflatevann og kaldt vann går i en dybde på rundt 200 m langs vestkysten av Stillehavet.
 • kaldt vann
 • næringsrikt vann
 • kald strøm - Passatvinder transporterer varmt vann vestover ved kysten av Sør-Amerika. Som en kompensasjon for dette forekommer en oppvelling av kaldt dypvann, og dette kalde vannet, som er rikt på næringsstoffer og fisk, erstatter det varme vannet.
 • 18 °C
 • 21 °C
 • 24 °C
 • 27 °C
 • 30 °C
 • oversvømmelse
 • tørke
 • i et vanlig år
 • desember - februar

Forteller

Begrepet “El Niño” brukes for å beskrive en varm strøm østover i det tropiske farvannet i Stillehavet. Dette fenomenet kan vare i måneder eller år. Det er nært forbundet med atmosfæriske prosesser og vender tilbake med 3-7 års mellomrom.

Forskjellen på lufttrykket forårsaker østlige passatvinder langs ekvator. Disse vindene samler opp varmt overflatevann i Vest-Stillehavet, slik at overflatetemperaturen er omtrent 5 °C høyere, og havoverflaten er rundt en halv meter høyere enn langs den østlige kysten. Som en kompensasjon for dette forekommer en oppvelling av kaldt dypvann, og dette kalde vannet, som er rikt på næringsstoffer og fisk, erstatter det varme vannet i det østlige Stillehavet. Den fuktige, varme luften langs kysten av Indonesia og Australia stiger, og forårsaker kraftig regn. Luften beveger seg mot øst og synker ned mot Sørøst-Stillehavet, hvor den forårsaker tørt vær.

I en El Niño-periode, derimot, reduseres forskjellen på lufttrykket mellom det østlige og vestlige Stillehavet, noe som svekker passatvindene i det vestlige Stillehavet, eller endrer deres retning. Det varme overflatevannet som akkumuleres i det vestlige Stillehavet beveger seg dermed mot øst; en motstrøm dannes, som gjør at det kalde vannet synker, og når dette når overflaten igjen varmes det opp. Dermed blir temperaturen på vannoverflaten høyere enn gjennomsnittet i øst, noe som resulterer i kraftig regn, mens det forårsaker tørke i vest.

El Niño har stor innvirkning på været og dermed økonomien for både nære og fjerntliggende områder. Langs kysten i Peru og Ecuador forårsaker fenomenet kraftig regn og oversvømmelser. Mangel på oppvelling av kaldt vann som er rikt på fisk har negativ effekt på fiskeindustrien.

El Niño forårsaker tørke i Sørøst-Asia og Nord-Australia, noe som ofte fører til skogbranner. El Niño påvirker også de tempererte områdene i Nord-Amerika: i en El Niño-periode er vinteren mildere i de nordlige delene av USA, og kaldere i de sørlige delene.

Relaterte elementer

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Monsunens vindsystem

Om sommeren bringer monsuner med seg regn fra havet til fastlandet.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Varmfront, kaldfront

Kalde og varme fronter formes der varme og kalde luftlegemer møtes.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Added to your cart.