Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Relaterte tillegg

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Added to your cart.