Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Biologi

Nøkkelord

celle, celle organelle, cellulære organeller, eukaryot, cellemembranen, celleveggen, nucleus, cytoplasma, Golgi-apparatet, kloroplast, endoplasmatiske, mitochondrion, endoplasmatiske retikulum, Cytoskjelett, vacuole, DNA, thylakoid, plante celleveggen, vesikkel, Granum, ekstracellulære matrise, sclerocyte, kromatin, histonproteinene, lipidmembranen, nukleær membran, glatt endoplasmatisk retikulum, RER, ribosom, organisme, cytologi, plante, dyr, biologi, _javasolt

Relaterte elementer

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Organisasjonsnivåer under enkeltindividet

Biologiske organisasjonsnivåer fra de individuelle organismene og helt ned til cellenivå.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Bindevev

Bindevev inkluderer løst og fast bindevev, fettvev, blod, sener og benvev.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialer for cellevegger og plantefibre.

Fettmolekyl

Tre mettede fettsyremolekyler koblet til et glycerol-molekyl.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Muskelvev

De tre typene muskler som finnes i menneskekroppen er den glatte muskulaturen, tverrstripede skjelettmuskulaturen og hjertemuskulaturen.

Oljemolekyl

Triglyserider som inneholder umettede fettsyrer er flytende ved romtemperatur.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Added to your cart.