Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Relaterte tillegg

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen cellevegger og er noen få mikrometer...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Added to your cart.