Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Biologi

Nøkkelord

celle, celle organelle, cellulære organeller, eukaryot, cellemembranen, celleveggen, nucleus, cytoplasma, Golgi-apparatet, kloroplast, endoplasmatiske, mitochondrion, endoplasmatiske retikulum, Cytoskjelett, vacuole, DNA, thylakoid, plante celleveggen, vesikkel, Granum, ekstracellulære matrise, sclerocyte, kromatin, histonproteinene, lipidmembranen, nukleær membran, glatt endoplasmatisk retikulum, RER, ribosom, organisme, cytologi, plante, dyr, biologi, _javasolt

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvilken av gruppene under tilhører IKKE eukaryoter?
 • Hvilken organelle er cellens energikilde?
 • Hvilken av de følgende organellene finnes IKKE i dyreceller?
 • Hvilken av de følgende organellene finnes IKKE i dyreceller?
 • Hvilken av de følgende organellene finnes IKKE i dyreceller?
 • Hvilken organelle er et komplekst sammenhengende nettverk av membranvesikler i cellen og er viktig for proteinsyntese?
 • Hvilken organelle er ansvarlig for gjennomføring av fotosyntese?
 • Hvor foregår nedbrytelsen av uønskede materialer?
 • Hvilken organelle inneholder kromatin?
 • Hvor finner de katabolske prosessene sted?
 • Er det sant at en cellemembran er en ettlagsmembran bestående av stivelsesmolekyler?
 • Er det sant at kloroplast er omsluttet av en dobbel membran?
 • Er det sant at det granulerte endoplasmatiske retikulum inneholder ribosomer?
 • Er det sant at prokaryote celler har nuklei?
 • Er det sant at alle dyreceller er omsluttet av en cellevegg laget av cellulose?
 • Er det sant at vakuol spiller en viktig rolle for å opprettholde turgortrykk i plantecellene?
 • Er det sant at cytoskjelettet har ansvar for organellenes plassering og bevegelse i cellen?
 • Er det sant at mitokondriene tar del i anabole prosesser?
 • Hvilken substans danner plantenes cellevegger?
 • Hvilken type molekyler danner et dobbelt lipidlag i cellemembranen?

Scener

Celle

 • dyrecelle
 • plantecelle
 • kloroplast - Det er her fotosyntesen foregår: sukker blir fremstilt fra karbondioksid, med hjelp av lysenergi.
 • cellevegg - Den består av cellulose og fungerer som et forsvar, mens den opprettholder cellestrukturene og holder vevet stødig.
 • vakuol - En boble inne i en celle, fylt med cellesaft. Vakuol er viktig for å opprettholde et internt hydrostatisk trykk, eller turgor, i cellen, samt for å lagre mineraler og fjerne avfall.
 • nukleus - Den består av kromatin, en kombinasjon av DNA og proteiner. Cellene hos dyr, planter og sopp er eukaryoter, det vil si at de har nuklei (kjerner). Prokaryote celler (bakterier) har ikke nuklei, deres DNA ligger i cytoplasmaet.
 • mitokondrie - Cellenes energikilde: den produserer ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er det molekylet som overfører energi mellom celler.
 • cellemembran - En lipidmembran som omslutter cellen.
 • cytoplasma - En gjennomsiktig væske. Det er stedet for ulike metabolske prosesser i cellen.
 • endoplasmatisk retikulum - Et komplekst, sammenhengende nettverk av membranvesikler i cellen. Det spiller en viktig rolle for proteinsyntese, behandling av protein, lipidsyntese og nedbrytning av enkelte materialer.
 • golgiapparat - Det spiller en viktig rolle for behandling av proteiner.

Dyre- celle

 • nukleus - Den består av kromatin, en kombinasjon av DNA og proteiner. Cellene hos dyr, planter og sopp er eukaryoter, det vil si at de har nuklei (kjerner). Prokaryote celler (bakterier) har ikke nuklei, deres DNA ligger i cytoplasmaet.
 • mitokondrie - Cellenes energikilde: den produserer ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er det molekylet som overfører energi mellom celler.
 • cellemembran - En lipidmembran som omslutter cellen.
 • cytoplasma - En gjennomsiktig væske; stedet for ulike metabolske prosesser i cellen.
 • endoplasmatisk retikulum - Et komplekst, sammenhengende nettverk av membranvesikler i cellen. Det spiller en viktig rolle for proteinsyntese, behandling av protein, lipidsyntese og nedbrytning av enkelte materialer.
 • golgiapparat - Det spiller en viktig rolle for behandling av proteiner.
 • vesikkel - Materialer i cellen transporteres i membranbobler (vesikler). Lysosomer er en type vesikkel hvor visse materialer fordøyes og avfall brytes ned.
 • cytoskjelett - Det spiller en viktig rolle for vesiklenes og organellenes plassering og bevegelse. Det gir også dyreceller – som ikke har cellevegger – sin struktur og form.

Plante- celle

 • kloroplast - Det er her fotosyntesen foregår: sukker blir fremstilt fra karbondioksid, ved hjelp av lysenergi.
 • cellevegg - Den består av cellulose og fungerer som et forsvar, mens den opprettholder cellestrukturene og holder vevet stødig.
 • vakuol - En boble inne i en celle, fylt med cellesaft. Vakuol er viktig for å opprettholde et internt hydrostatisk trykk, eller turgor, i cellen, samt for å lagre mineraler og fjerne avfall.
 • nukleus - Den består av kromatin, en kombinasjon av DNA og proteiner. Cellene hos dyr, planter og sopp er eukaryoter, det vil si at de har nuklei (kjerner). Prokaryote celler (bakterier) har ikke nuklei, deres DNA ligger i cytoplasmaet.
 • mitokondrie - Cellenes energikilde: den produserer ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er det molekylet som overfører energi mellom celler.
 • cellemembran - En lipidmembran som omslutter cellen.
 • cytoplasma - En gjennomsiktig væske; stedet for ulike metabolske prosesser i cellen.
 • endoplasmatisk retikulum - Et komplekst, sammenhengende nettverk av membranvesikler i cellen. Det spiller en viktig rolle for proteinsyntese, behandling av protein, lipidsyntese og nedbrytning av enkelte materialer.
 • golgiapparat - Det spiller en viktig rolle for behandling av proteiner.
 • vesikkel - Materialer i cellen transporteres i membranbobler (vesikler). Lysosomer er en type vesikkel hvor visse materialer fordøyes og avfall brytes ned.
 • cytoskjelett - Det spiller en viktig rolle for vesiklenes og organellenes plassering og bevegelse. Det gir også dyreceller – som ikke har cellevegger – sin struktur og form.

Cellemembran

 • fosfolipidmolekyl - Et lipidmolekyl; hodet består av glyserol og en fosforsyre, halen består av to fettsyrer. Hodet er polært mens halen er upolær; dermed er fosfolipidene amfipatiske og de danner ofte doble lag. Fosfolipider beveger seg fritt inne i et lag, men de forlater det sjeldent, derfor er lipidmembranen en todimensjonal væske.
 • membranprotein - Visse proteiner danner kanaler gjennom membranen, mens andre kan være viktige for å overføre kjemiske signaler mellom membranens to sider.

Nukleus

 • nukleol
 • kromatin - Det består av proteiner og DNA som er tvinnet rundt dem. DNA bestemmer de genetiske egenskapene hos cellen og organismen som er bygget opp av disse.
 • kjernemembran - En dobbel membran, det ytre laget er sammensveiset med det endoplasmatiske retikulum.
 • pore - Et proteinkompleks gjennom hvilke materialer transporteres mellom cytoplasma og nukleus.

Kjerne- membran

 • poredannende proteiner - Et proteinkompleks gjennom hvilke materialer transporteres mellom cytoplasma og nukleus.
 • ytre lipidmembran - Det er en fortsettelse på det endoplasmatiske retikulum.
 • indre lipidmembran

Endoplasmatisk retikulum

 • granulert endoplasmatisk retikulum - Inneholder ribosomer som syntetiserer proteinmolekyler.
 • glatt endoplasmatisk retikulum - Spiller en viktig rolle for lipidsyntese og avgiftning: visse skadelige materialer brytes ned her.
 • ribosom - Ribosomer syntetiserer proteinmolekyler i den rekkefølgen som er angitt av DNA, som kopieres til budbringer-RNA (mRNA) i nukleus. Membranbundne ribosomer sitter på membranen hos det granulerte endoplasmatiske retikulum og produserer proteiner som skal brukes utenfor cellen eller bygges inn i cellemembranen. Frie ribosomer kan fritt bevege seg i cytoplasmaet, de produserer proteiner som skal brukes i cellen.
 • kjernemembran - En dobbel membran, det ytre laget er sammensveiset med det endoplasmatiske retikulum.

Golgi- apparat

 • cis-side - Den delen av golgiapparatet som er nærmest nukleus.
 • trans-side - Den delen av golgiapparatet som er lengst fra nukleus. Proteiner behandles og pakkes mens de passerer gjennom golgiapparatet. Det spiller også en viktig rolle for å bestemme proteinets endelige destinasjon. Proteiner transporteres av vesikler fra cis-siden til trans-siden.

Plastide

 • ytre membran
 • indre membran
 • granum - Det er en membranstruktur, en stabel med thylakoider.
 • thylakoid - De formes av invaginasjon (folder seg innover) av den indre membranen. De inneholder proteinkomplekser som spiller en viktig rolle for fotosyntesen.

Mitokondrie

 • ytre membran
 • indre membran - Det inneholder molekyler som er viktige for de katabolske prosessene og for produksjon av ATP.

Kromatin

 • proteinskjelett
 • histoner
 • DNA - Det er cellenes genetiske materiale, det bestemmer de genetiske egenskapene hos cellene og organismen som er bygget opp av disse.

Animasjon

 • dyrecelle
 • plantecelle
 • kloroplast - Det er her fotosyntesen foregår: sukker blir fremstilt fra karbondioksid, med hjelp av lysenergi.
 • cellevegg - Den består av cellulose og fungerer som et forsvar, mens den opprettholder cellestrukturene og holder vevet stødig.
 • vakuol - En boble inne i en celle, fylt med cellesaft. Vakuol er viktig for å opprettholde et internt hydrostatisk trykk, eller turgor, i cellen, samt for å lagre mineraler og fjerne avfall.
 • nukleus - Den består av kromatin, en kombinasjon av DNA og proteiner. Cellene hos dyr, planter og sopp er eukaryoter, det vil si at de har nuklei (kjerner). Prokaryote celler (bakterier) har ikke nuklei, deres DNA ligger i cytoplasmaet.
 • mitokondrie - Cellenes energikilde: den produserer ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er det molekylet som overfører energi mellom celler.
 • cellemembran - En lipidmembran som omslutter cellen.
 • cytoplasma - En gjennomsiktig væske. Det er stedet for ulike metabolske prosesser i cellen.
 • endoplasmatisk retikulum - Et komplekst, sammenhengende nettverk av membranvesikler i cellen. Det spiller en viktig rolle for proteinsyntese, behandling av protein, lipidsyntese og nedbrytning av enkelte materialer.
 • golgiapparat - Det spiller en viktig rolle for behandling av proteiner.
 • nukleol
 • kromatin - Det består av proteiner og DNA som er tvinnet rundt dem. DNA bestemmer de genetiske egenskapene hos cellen og organismen som er bygget opp av disse.
 • kjernemembran - En dobbel membran, det ytre laget er sammensveiset med det endoplasmatiske retikulum.
 • pore - Et proteinkompleks gjennom hvilke materialer transporteres mellom cytoplasma og nukleus.
 • proteinskjelett
 • histoner
 • DNA - Det er cellenes genetiske materiale, det bestemmer de genetiske egenskapene hos cellene og organismen som er bygget opp av disse.
 • poredannende proteiner - Et proteinkompleks gjennom hvilke materialer transporteres mellom cytoplasma og nukleus.
 • ytre lipidmembran - Det er en fortsettelse på det endoplasmatiske retikulum.
 • indre lipidmembran
 • granulert endoplasmatisk retikulum - Inneholder ribosomer som syntetiserer proteinmolekyler.
 • glatt endoplasmatisk retikulum - Spiller en viktig rolle for lipidsyntese og avgiftning: visse skadelige materialer brytes ned her.
 • ribosom - Ribosomer syntetiserer proteinmolekyler i den rekkefølgen som er angitt av DNA, som kopieres til budbringer-RNA (mRNA) i nukleus. Membranbundne ribosomer sitter på membranen hos det granulerte endoplasmatiske retikulum og produserer proteiner som skal brukes utenfor cellen eller bygges inn i cellemembranen. Frie ribosomer kan fritt bevege seg i cytoplasmaet, de produserer proteiner som skal brukes i cellen.
 • kjernemembran - En dobbel membran, det ytre laget er sammensveiset med det endoplasmatiske retikulum.
 • cis-side - Den delen av golgiapparatet som er nærmest nukleus.
 • trans-side - Den delen av golgiapparatet som er lengst fra nukleus. Proteiner behandles og pakkes mens de passerer gjennom golgiapparatet. Det spiller også en viktig rolle for å bestemme proteinets endelige destinasjon. Proteiner transporteres av vesikler fra cis-siden til trans-siden.
 • fosfolipidmolekyl - Et lipidmolekyl; hodet består av glyserol og en fosforsyre, halen består av to fettsyrer. Hodet er polært mens halen er upolær; dermed er fosfolipidene amfipatiske og de danner ofte doble lag. Fosfolipider beveger seg fritt inne i et lag, men de forlater det sjeldent, derfor er lipidmembranen en todimensjonal væske.
 • membranprotein - Visse proteiner danner kanaler gjennom membranen, mens andre kan være viktige for å overføre kjemiske signaler mellom membranens to sider.
 • ytre membran
 • indre membran
 • granum - Det er en membranstruktur, en stabel med thylakoider.
 • thylakoid - De formes av invaginasjon (folder seg innover) av den indre membranen. De inneholder proteinkomplekser som spiller en viktig rolle for fotosyntesen.
 • ytre membran
 • indre membran - Det inneholder molekyler som er viktige for de katabolske prosessene og for produksjon av ATP.

Forteller

De to viktigste typene eukaryote celler er dyre- og planteceller.
Karplanter er bygget opp av organer, som blader. Organer består av vev, mens vevet igjen består av celler med tilsvarende strukturer og funksjoner. Denne animasjonen viser en mesofyllcelle. Disse cellene finnes vanligvis i blader og utfører intensiv fotosyntese.

Eumetazoer (vevsdyr) er dyr som er bygget opp av organer og vev. Mennesker er også en del av denne gruppen. Denne animasjonen viser en menneskelig levercelle.

Typiske plante- og dyreceller har mange tilsvarende funksjoner, men også mange ulike. Begge celletyper har nuklei, endoplasmatisk retikulum (det vil si, et komplekst nettverk av membranvesikler) og golgiapparater. De inneholder cytoskjeletter og cytoplasma, som er innesluttet av cellemembran. Cellemembranen i planteceller er innesluttet i en cellevegg laget av cellulose. Planteceller inneholder vanligvis både vakuol (som er en boble inne i cellen, fylt med cellesaft) og fotosyntetiserende kloroplaster.

Nukleus (kjernen) er omsluttet av kjernemembranen. Den inneholder nukleol, hvor ribosomer blir produsert. Innholdet i nukleus består hovedsakelig av kromatin.

Kromatin består av DNA som er bundet rundt histoner. DNA koder proteiner og er dermed ansvarlig for både cellenes og hele organismens egenskaper.

Kjernemembranen er en dobbel lipidmembran. Den inneholder porer, som består av poredannende membranproteiner, og det er gjennom disse materialer transporteres mellom cytoplasma og nukleus.

Endoplasmatisk retikulum er sammensveiset med kjernemembranens ytre lag. Det granulerte endoplasmatiske retikulum ligger nærmere nukleus. Overflaten inneholder ribosomer, som syntetiserer proteinmolekyler i den rekkefølgen som angis av DNA, som kopieres til budbringer-RNA i nukleus. Det glatte endoplasmatiske retikulum spiller en viktig rolle i lipidenes syntese og avgiftning: det bryter ned visse skadelige materialer.

Proteinene som produseres av ribosomene i det granulerte endoplasmatiske retikulum blir prosessert og pakket i golgiapparatet. Det spiller også en viktig rolle for å bestemme proteinets endelige destinasjon.

Cellemembranen er laget av fosfolipider. Fosfolipidets hode er polært, og dermed hydrofilt, mens halen er upolær, og dermed hydrofob. De hydrofobe delene vender seg mot hverandre, presser ut vannet og danner et dobbelt lag. Fosfolipider kan bevege seg fritt inne i et lag, men de forlater sjelden laget. Derfor er lipidmembranen en todimensjonal væske. Membranproteiner i cellemembranen kan ha flere funksjoner: noen av dem fungerer som kanaler, mens andre fungerer som reseptorer, som binder signalmolekyler.

Kloroplaster er viktige organeller i planteceller; de utfører fotosyntese. De har doble membraner; foldene i den indre membranen består av thylakoider. Disse skivene er ofte stablede og danner grana.

Både plante- og dyreceller inneholder mitokondrier. Disse regnes ofte som cellenes energikilde: de produserer en stor mengde ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er molekylet som utfører cellenes energioverføring.

Levende organismer kjennetegnes ved cellenes oppbygning. Cellene er de minste enhetene som kan klassifiseres som levende, og blir ofte kalt livets byggesteiner. Cellene tar del i biologiske prosesser, men cellenes organeller er i seg selv ikke levende.

Relaterte elementer

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Organisasjonsnivåer under enkeltindividet

Biologiske organisasjonsnivåer fra de individuelle organismene og helt ned til cellenivå.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Bindevev

Bindevev inkluderer løst og fast bindevev, fettvev, blod, sener og benvev.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialer for cellevegger og plantefibre.

Fettmolekyl

Tre mettede fettsyremolekyler koblet til et glycerol-molekyl.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Muskelvev

De tre typene muskler som finnes i menneskekroppen er den glatte muskulaturen, tverrstripede skjelettmuskulaturen og hjertemuskulaturen.

Oljemolekyl

Triglyserider som inneholder umettede fettsyrer er flytende ved romtemperatur.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Added to your cart.