Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Relaterte tillegg

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet...

Added to your cart.