Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Relaterte tillegg

The Baikal fault line

The deepest lake in Earth was formed in a rift valley created by the Baikal Rift Zone.

Forurensingen av naturlige vannkilder

Vann er en av våre viktigste naturressurser; vi må ta godt vare på den.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Snøgrensen

Over snøgrensen smelter ikke snøen, ikke engang på sommeren.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på...

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Den afrikanske savannen

Den største sammenhengende savannen i verden finnes i Afrika. Den dekker omtrent en tredjedel av...

Added to your cart.