Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Geografi

Nøkkelord

drivhuseffekt, global oppvarming, Klima forandringer, forørkning, økning i havnivået, varme absorpsjon, speilbilde, innkommende stråling, stråling som sendes ut, atmosfæriske gasser, drivhusgass, karbondioksid, metan, nitrogenoksid, Vann damp, jordbruk, Industri, transport, menneskelig aktivitet, atmosfære, luft, Jord, havnivå, Sol, Sky, oppgjør, sløseri, breen, samfunn, natur, geografi

Relaterte tillegg

Scener

Drivhus

 • innkommende stråling
 • utgående stråling
 • drivhus

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Atmosfæren

 • innkommende stråling
 • utgående stråling
 • atmosfæren
 • drivhusgassen
 • Solen
 • Jorden

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Naturlig drivhuseffekt

 • innkommende stråling
 • utgående stråling
 • skogbrann
 • drivhusgassen
 • varmeabsorpsjon
 • sumper, myrer

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Økt drivhuseffekt

 • innkommende stråling
 • utgående stråling
 • drivhusgassen
 • varmeabsorpsjon
 • husdyrhold
 • bosetninger
 • industriell produksjon
 • brennende vegetasjon
 • intensivt jordbruk
 • avfallshåndtering
 • veitrafikk
 • energiproduksjon

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Smeltende iskapper

 • metanhydrat
 • permafrost
 • revnet overflade
 • metan utgivelse

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Forteller

Jorden mottar kortbølget stråling med høy energi fra Solen. En liten del av denne elektromagnetiske strålingen reflekteres tilbake ut i rommet; mesteparten passerer imidlertid gjennom atmosfæren, og når dermed Jordens overflate.

Når sollyset treffer Jordens overflate, blir noe av det reflektert tilbake, mens resten absorberes av overflaten. Derfor varmes Jorden opp og utstråler varme tilbake til atmosfæren. Denne lav-energi varmestrålingen har lang bølgelengde og varmer opp luften.
Drivhusgasser fanger varmen som utstråles fra Jordens overflate, slik at sollyset først absorberes og deretter stråles ut på nytt.

Denne prosessen ligner den prosessen som finner sted i et drivhus, hvor glassoverflaten har samme funksjon som klimagassene. Når sollys passerer gjennom glasset, absorberes det av jorden og stråles tilbake som varme.
Denne varmen blir fanget inne i drivhuset, noe som forårsaker en betydelig økning av temperaturen. Dersom det ikke var noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.
Forbrenning av olje, gass og kull produserer store mengder karbondioksid. Kraftverk, industri og transport er også ansvarlig for produksjon av karbondioksid. Avskoging er også en viktig faktor for den økende konsentrasjonen av karbondioksid, fordi vegetasjon absorberer karbondioksid.
De ikke-naturlige gassene genereres hovedsakelig gjennom industrivirksomhet i form av løsemidler, skummidler, avfettingsmidler eller isolasjonsmaterialer. Metan produseres som et resultat av råtningsprosesser assosiert med landbruk, som risdyrking og husdyrhold. Avfallshåndtering og behandling av avløpsvann er også ansvarlig for metanproduksjon. Nitrogendioksid dannes når nitrogenholdige stoffer, som gjødsel, brytes ned.

Noen forskere jobber ut ifra ideen om at de nåværende klimaendringene og global oppvarming har sterk tilknytning til den betydelig økende konsentrasjonen av klimagasser. Etter deres mening er dette en naturlig prosess.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Relaterte tillegg

Utvinning av bauksitt

Bauksitt er et råmateriale som inngår i produksjonen av aluminium. I denne videoen kan du se...

The River System of the Amazon

A video on the Amazon river and its drainage basin.

On the track of the rain - Savannahs

The flora and fauna of the savannahs adapt to the climate.

Fascinerende atmosfæriske fenomener

Vi kan ofte se spektakulære atmosfæriske fenomener, og i denne videoen tar vi er nærmere titt på...

Karstifisering

Oppløsningen av kalkstein resulterer i karstifisering.

Giant rivers at the Equator

The largest rivers on Earth are found in the tropical zone.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

An introduction of the climatic and altitudinal zones of the African continent.

Added to your cart.