Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Relaterte tillegg

Fjellklima

Den avgjørende faktoren for klimasonene i fjellet er høyden over havet.

Tundraen: en grønnkantet og iskald ødemark

Er tundraområdene så kalde og forlatte som mange skal ha det til?

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Added to your cart.