Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Relaterte tillegg

Administrative divisjoner i Kina

En presentasjon av de adminstrative enhetene i Kina.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Den mest ensomme plassen på jorden

Det er et sted i det åpne hav som ligger 2.688 km fra nærmeste land.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5...

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer...

Saltproduksjon

Fordamping av salt gir en utmerket mulighet for kystlandene til å produsere salt.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er...

Politiske og økonomiske unioner

Flere politiske og økonomiske unioner har blitt dannet mellom land gjennom de siste tiårene.

Added to your cart.