Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Dannelse av stratovulkaner

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Geografi

Nøkkelord

stratovulkan, vulkansk aktivitet, vulkan, vulkansk kjegle, magma, krater, lava, ledning, magmakammer, tuff, vulkansk rusk, aske, magmatisk aktivitet, rester, stein, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

I astenosfæren under jordens overflate er det flytende, varm, smeltet stein kalt magma; enkelte steder samler den seg i magmakamre. Hvis skorpen over disse kamrene blir brutt, kan varm damp og gass strømme opp mot overflaten og bryte ut. Lag med stein som kommer i veien blir brutt i stykker og presset ut, mens brennbare stoffer brenner opp.

Aske og slam faller tilbake på overflaten og danner pyroklastiske steiner, kalt tuff (basaltisk, andesitisk eller ryolittisk).
På grunn av det plutselig frigjorte trykket blir den varme magmaen som har ligget i magmakamrene presset oppover. Magmautbruddet skaper et krater og lava strømmer ned bakkene. Den brenner og smelter alt som kommer i veien, før den sakte begynner å kjøles ned.

Deretter blir lavaen til vulkansk stein (basalt, andesitt eller ryolitt). Etter å ha vært inaktiv en tid (kanskje flere tiår) starter prosessen på nytt. Gjentatte utbrudd bygger opp flere lag med slam og lava, og dermed blir en stratovulkan formet.

Trinnene for stratovulkansk aktivitet:

1. Et brudd på skorpen kommer til syne
2. Utbrudd av varm damp og gasser
3. Utbrudd av aske og slam
4. Lavastrømmer
5. Inaktiv periode
6. Gjentatt utbrudd av damp og gasser, osv.

Definisjon av begreper:

Magma: Varm, tyktflytende smeltet stein med høyt trykk i astenosfæren, som hovedsakelig består av silikater og oppløste gasser.

Lava: Magma som er presset opp på overflaten av et vulkanutbrudd. Gassene unnslipper, lavaen kjøles ned og størkner.

Vulkansk aske: pulveriserte vulkanske steiner som inneholder vulkansk slam, som spres ut i luften av et vulkanutbrudd. Vinden kan transportere den over store avstander.

Diatrem: en vertikal kanal i jordskorpen, hvor magma strømmer gjennom fra magmakammeret og opp til overflaten.

Krater: Den brede munningen ved vulkanens diatrem, som blir utvidet av vulkansk materiale som bryter ut og hevet av den flytende, størknende lavaen.

Stratovulkan: En vulkan som er dannet av periodisk vulkansk aktivitet. Vulkansk slam og lava legger seg vekselvis og gjentatte ganger på overflaten, og danner en vulkankjegle.

Aktiv vulkan

 • magma
 • vulkansprekk
 • kanal
 • gass, damp
 • aske, støv
 • slam
 • kaldera
 • lava
 • størknet lava
 • aske og slam

Stratovulkanenes struktur

 • magmakammer
 • kanal
 • kaldera
 • størknet lava
 • pytoklastisk strøm

Forteller

Vulkanske aktiviteter begynner med utbrudd av damp og gasser, etterfulgt av steinfragmenter. Størrelsen på steinfragmentene kan være alt fra noen få millimeter til flere meter. I neste fase bryter lava ut, og etter en stund størkner den på overflaten.

Ved krateret kollapser det størknede materialet og danner en gryteformet uthulning, en kaldera. Dette gjør det mulig for vulkanen å bryte ut igjen på samme sted.

En egenskap hos stratovulkaner er at utbrudd forekommer periodisk. Det vil si at et lag med steinfragmenter og aske blir etterfulgt av et lag med lava, som blir dekket av et nytt lag med steinfragmenter under neste utbrudd. Denne prosessen gjentas flere ganger. De resulterende vulkanene kan bli flere tusen meter høye. Vanligvis er de symmetriske i form, og har et krater med en diameter på flere hundre meter.

Relaterte elementer

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og forårsaker vulkansk aktivitet.

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Added to your cart.