Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Dagbrudd

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Geografi

Nøkkelord

dagbrudd, gruvedrift, gruve, mineralressurs, gravemaskin, samlebånd, rekultiveringen, utdrag, utgraving, Torv, lignitt, geografi

Relaterte elementer

Scener

Dagbrudd

 • gruveterrasse
 • utgravingsnivå
 • tidligere utgravingsnivå
 • transportvei
 • gruvebrudd
 • kontinuerlig gruvemaskin
 • transportbånd
 • jernbanetransport
 • lasting

Utvinningsverktøy

 • hjullaster
 • dumper
 • gravemaskin
 • skuffhjulgravemaskin

Skuffhjulgravemaskin

Gravemaskin

Utvinningsprosess 1

Utvinningsprosess 2

Animasjon

Forteller

Dagbrudd brukes når mineralforekomster finnes nær overflaten i store mengder.
I dagbrudd blir jorden fullstendig fjernet av gravemaskiner, frem til mineralene er synlige. Dagbrudd graves i platåer, eller terrasser, for å forhindre at veggene kollapser.

Når tungt utstyr brukes til utgraving, graves mineralene opp av skuffhjulgravemaskiner før de sendes med transportbånd til godstoget som frakter dem til prosessanlegget.

Harde mineraler graves ut med eksplosiver. Bitene lastes opp på dumpere ved hjelp av hjullastere.
Dumperne transporterer mineralene fra utgravningsstedet til sorteringsmaskiner, som sorterer bitene etter størrelse. Disse transporteres så til bruksstedet eller prosessanlegget.

Dagbrudd forårsaker en betydelig endring av overflaten. Når gruvearbeidet er fullført må området gjennomgå rehabilitering, slik at det går tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Relaterte elementer

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Gullgraving (19. århundre)

Gullrushet i California startet i 1848, nær San Francisco.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Torsjonsvekter

En kraft kan måles ved å måle vridningen av tråden i en torsjonsvekt.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Added to your cart.