Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Kjemi

Nøkkelord

D-ribose, monosakkarid, karbohydrat, sukker, enkelt sukker, aldose, aldopentose, pentose, åpen kjede, nukleinsyre, RNA, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Added to your cart.