Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

DNA

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Kjemi

Nøkkelord

DNA, DNA-helix, DNA-kjeden, genetisk materiale, deoksyribonukleinsyre, nukleinsyre, adenin, tymin, cytosin, guanin, polynukleotid, nitrogen-inneholdende base, deoksyribose, fosforsyre, nukleotid, basepar, genetiske koden, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, høyrehendt, utfyllende, nucleus, kjemi, biokjemi, biologi

Relaterte elementer

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Svangerskapsutvikling

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av menneskeembryoet og fosteret.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Fibroin

Fibroin er et fibrillært protein som utskilles av silkeormer.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Added to your cart.