Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian Periods (358-299 million years ago).

Relaterte tillegg

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Sildemåken

Denne måken finner vi ofte på europeiske strender, og den kan enkelt kjennes igjen på den unike...

Blåfisk

Levende fossil, et viktig stadium i de firbente virveldyrenes utvikling.

Europeisk muldvarp

Muldvarper er små underjordiske pattedyr med modifiserte, spade-liknende forben.

Langhalet døgnflue

Larver av denne typen døgnfluer tilbringer de første tre årene av sitt liv i vann,...

Hai

Den mest kjente av bruskfiskene er haien. Haien tygger ikke maten sin - den bruker kun tennene...

Sivhauk

Sivhauken er en rovfugl som finnes over nesten hele verden.

Oldenborre

Oldenborren er et utbredt insekt i Europa, og oldenborrens larver regnes som skadedyr.

Added to your cart.