Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Biogassanlegg

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og karbondioksid; brennende metan produserer energi.

Geografi

Nøkkelord

biogass kraftverk, biogass, elektrisk strøm, energiproduksjon, alternativ energi, biogass fyllestasjon, generator, turbin, kraftstasjon, metan, gjæring, brensel, energi, miljøvennlig, Oppvarming, Kompost, miljøvern, geografi

Relaterte elementer

Metan (CH₄)

Det første elementet i den homologe serien av alkaner.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Edisons glødelampe

Den amerikanske oppfinneren Edison fant opp glødelampen i 1879, noe som forandret hverdagen vår.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Gårds- og landsbystrukturer

Strukturen og tettheten i gårder og landsbyer avhenger av regionens geografiske egenskaper.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Hvordan fungerer det? - Impulsturbin (vann)

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av impulsturbiner med vann.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysikeren, oppfinneren og elektroingeniøren som hovedsakelig arbeidet med elektroteknikk var utvilsomt en av de mest geniale figurene under den andre...

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Added to your cart.