Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Kjemi

Nøkkelord

beta-D-ribose, karbohydrat, monosakkarid, sukker, pentose, aldopentose, aldose, nukleinsyre, nukleotid, RNA, ATP, NADH, Organisk kjemi, kjemi, biologi

Relaterte elementer

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Added to your cart.