Barnerom

Denne animasjonen hjelper deg å forstå oppfatning av rom.

Relaterte tillegg

Hva er klokken?

Et spill for å øve på bruk av analoge og digitale klokker.

Ames rom

Et Ames rom er et forvrengt rom som brukes til å skape en optisk illusjon.

Skygger

Endring av lysforholdene på ulike årstider. Måling av høyde ved hjelp av skygger.

Å designe kjøkkenmøbler - romlig koordinatsystem

Praktisering av bruken av det romlige koordinatsystemet ved hjelp av en maskin-utviklet...

Kart

Kart er viktige for å kunne orientere seg, og for å se hvor en er, og hvor en skal.

Utendørs etnografisk museum

Et utendørsmuseum er som å være tilstede i selve historien.

Fargeleggingsbok

Denne kreative animasjonen inneholder flere objekter i 3D som kan fargelegges.

Formspill

Finn utsikt og omriss av tredimensjonale figurer.

Added to your cart.