Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Relaterte tillegg

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Added to your cart.