Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Atombomber (1945)

Atombomber (1945)

Atombomben er et av de mest destruktive våpnene i menneskenes historie.

Historie

Nøkkelord

atombombe, Oppenheimer, masseødeleggelse, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattan Project, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, atomfisjon, kjernekraft, våpen, bomber, Liten gutt, Feit mann, uran bombe, kjedereaksjon, verdenskrig, John von Neumann, Edward Teller, historie

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hva var kodenavnet for prosjektet der atombomben ble utviklet?
 • Hvilken by var sentrum for det amerikanske atomvåpenprogrammet?
 • Hvem var lederen for Manhattanprosjektet?
 • Hvem overtalte\nFranklin D. Roosevelt\ntil å støtte utviklingen av\natombomben?
 • Når ble den første atombomben detonert?
 • Hvilken japansk by var den første som ble ødelagt av en atombombe?
 • Hva var kodenavnet på atombomben som ble sluppet over Hiroshima?
 • Hvilken by var den siste som ble ødelagt av en atombombe?
 • Når ble atombomben sluppet over Hiroshima?
 • Er det sant at totalt 320 000 japanere ble drept i de to atomangrepene?
 • Hva kaltes flyet som slapp atombomben over Hiroshima?
 • Er det sant at bruk av atomvåpen i stor skala kan føre til utryddelse av alt liv på Jorden?
 • Er det sant at Leó Szilárd, etter at de to atombombene ble sluppet over Japan, startet en kampanje mot atomkrig?
 • Er det sant at Albert Einstein var imot ideen om atombomber?
 • Hvem var president i USA da atombombene først ble brukt?
 • Er det sant at atombomber ikke ble brukt under den kalde krigen på grunn av frykten for deres destruktive kraft?
 • Hvilket spaltbart materiale ble benyttet i bomben som ble sluppet over Hiroshima?
 • Hvilket spaltbart materiale ble benyttet i bomben som ble sluppet over Nagasaki?
 • Er det sant at atomvåpen beskytter et land ved å avskrekke andre land fra å angripe?
 • Er det sant at en uranbombe inneholder flere mindre deler av spaltbart materiale, som alle er større enn den kritiske massen?
 • En uranbombe detoneres ved at flere biter med spaltbart materiale blir presset sammen, slik at den totale vekten overskrider den kritiske massen.
 • Er det sant at den kritiske massen er den minste mengden av spaltbart materiale som kreves for å opprettholde en kjernefysisk kjedereaksjon?
 • Hvilket av de følgende eksemplene er IKKE en ettervirkning av en kjernefysisk eksplosjon?
 • Er det sant at effektene av en kjernefysisk eksplosjon kun påvirker to etterfølgende generasjoner av mennesker?
 • Radioaktiv stråling kan forårsake genetiske skader over flere generasjoner.
 • Er det sant at bomben i Hiroshima drepte nesten 90% av befolkningen innenfor en radius på 1 km?
 • Moderne kjernefysiske våpen kan være 10 000 ganger kraftigere enn bomben som ble sluppet over Hiroshima.
 • Er det sant at bomben som ble sluppet over Hiroshima var kraftigere enn den som falt over Nagasaki?

Scener

Enola Gay

 • B-29 bombefly
 • Little Boy (uranbombe)
 • Fat Man (plutoniumbombe)

En forferdelig slutt på en forferdelig krig

Den første atombomben ble utviklet av et amerikansk forskningsteam i Los Alamos, New Mexico.
Kodenavnet for programmet var ‘Manhattanprosjektet’. Det ble lansert i 1939 og startet av Leó Szilárd med ungarsk opprinnelse (med frykten for nazistenes atomprosjekt som en utløsende faktor). Forskergruppen med amerikanske, engelske og italienske forskere, inkludert John von Neumann og Edward Teller, ble ledet av Robert Oppenheimer. Den første atombomben (en plutoniumbombe) ble detonert den 16 juli 1945 på et prøveområde nær Alamogordo.

De europeiske hendelsene i andre verdenskrig endte i mai 1945. I det fjerne Østen, derimot, nektet Japan å overgi seg, derfor besluttet USA å benytte masseødeleggelsesvåpen. Atombomber ble sluppet over Hiroshima den 6 august 1945 (‘Little Boy’: en uranbombe) og over Nagasaki den 9 august (‘Fat Man’, en plutoniumbombe). Den første bomben ble sluppet av bombeflyet kalt Enola Gay av typen B-29 Superfortress, som tilhørte 393d Bombardement Squadron, ledet av Paul Tibbets.

B-29 bombefly

 • maskingeværtårn
 • cockpit
 • bakre kabin
 • trykksatt lasterom
 • bombeluke
 • stjernemotor
 • understell

Atombomber

 • Little Boy (uranbombe)
 • Fat Man (plutoniumbombe)

En atombombe er en type kjernefysisk våpen. Det finnes to hovedtyper av kjernefysiske våpen: de som får energi fra kjernefysisk fisjon (atombomber), og de som benytter fusjon (hydrogenbomber).

I atombomber (fisjonsbomber) blir tunge kjerner (plutonium, uran) spaltet til mindre enheter når de utsettes for stråling av nøytroner, noe som starter en kjedereaksjon. På grunn av atomkjernenes utgivelse av bindende energi, har atombombene en enorm destruktiv kraft. Dette manifesteres som lufttrykk, elektromagnetiske impulser (som varmestråling, lys) og radioaktiv stråling.

Little Boy

 • stabiliserende halefinner
 • uran
 • radarantenne
 • detonator
 • våpensylinder

‘Little boy’

En atombombe er en type kjernefysisk våpen. Det finnes to hovedtyper av kjernefysiske våpen: de som får energi fra kjernefysisk fisjon (atombomber), og de som benytter fusjon (hydrogenbomber).

I atombomber (fisjonsbomber) blir tunge kjerner (plutonium, uran) spaltet til mindre enheter når de utsettes for stråling av nøytroner, noe som starter en kjedereaksjon. På grunn av atomkjernenes utgivelse av bindende energi, har atombombene en enorm destruktiv kraft. Dette manifesteres som lufttrykk, elektromagnetiske impulser (som varmestråling, lys) og radioaktiv stråling.

Little Boy’ var kodenavnet til atombomben Mk-I, det første kjernefysiske våpenet som noen gang ble brukt i krig. Den var omtrent 3 m lang og 71 cm bred. Inne i den nesten 4 tonn tunge konstruksjonen var det plassert 64 kg uran-235 (bare 0,6 g av det ble omgjort til energi).
‘Little Boy’ ble sluppet over Hiroshima den 6 august 1945; dens eksplosjon hadde en sprengkraft på 13-18 kilotonn, den ødela byen og drepte 140 tusen mennesker.

Fat Man

 • stabiliserende halefinner
 • radarantenne
 • detonatorlag
 • sprenglinse
 • plutoniumkjerne

‘Fat man’

En atombombe er en type kjernefysisk våpen. Det finnes to hovedtyper av kjernefysiske våpen: de som får energi fra kjernefysisk fisjon (atombomber), og de som benytter fusjon (hydrogenbomber).

I atombomber (fisjonsbomber) blir tunge kjerner (plutonium, uran) spaltet til mindre enheter når de utsettes for stråling av nøytroner, noe som starter en kjedereaksjon. På grunn av atomkjernenes utgivelse av bindende energi, har atombombene en enorm destruktiv kraft. Dette manifesteres som lufttrykk, elektromagnetiske impulser (som varmestråling, lys) og radioaktiv stråling.

Fisjonsbomben som ble sluppet over Nagasaki den 9 august 1945 var trolig oppkalt etter Winston Churchill. Bomben var 325 cm lang og 152 cm bred, den veide 4600 kg og inneholdt plutonium-239. Flyet som slapp bomben, Bockscar (styrt av Charles Sweeney), tilhørte 393d Bomb Squadron, akkurat som flyet som bombet Hiroshima. Eksplosjonen hadde en sprengkraft på 21 kilotonn, drepte 39 tusen og skadet 25 tusen mennesker i den japanske byen.

Animasjon

 • stabiliserende halefinner
 • uran
 • radarantenne
 • detonator
 • våpensylinder
 • stabiliserende halefinner
 • radarantenne
 • detonatorlag
 • sprenglinse
 • plutoniumkjerne
 • uran
 • spontan fisjon
 • indusert fisjon
 • ukontrollert kjedereaksjon
 • Hiroshima
 • Nagasaki

Funksjon

 • uran
 • våpensylinder

Kjedereaksjon

Forteller

Den destruktive kraften i kjernefysiske bomber kommer fra kjernefysisk fisjon - kjerner spaltes mens de avgir nøytroner slik at de frigir energi. Selv om det er sjelden, kan kjernefysisk fisjon oppstå spontant eller genereres ved nøytronaktivering.

Det var Leó Szilárd som foreslo at hvis et atom absorberer et nøytron, vil det spaltes og avgi flere nøytroner, slik at en kjedereaksjon startes. Uranisotopet med en atommasse på 235 og plutoniumisotopet med en atommasse på 239 er best egnet til dette siden 2 eller 3 nøytroner frigis ved hver spalting.

Forutsetningen for en kjedereaksjon er at det spaltbare materialet går inn i en superkritisk tilstand, det vil si, dets masse og tetthet må være større enn en minimumsverdi. Nøytroner som avgis ved spontan fisjon kolliderer med kjerner og spalter dem. Dermed blir flere nøytroner frigitt og en kjedereaksjon har startet.

I uranbomber blir det spaltbare materialet plassert i flere separate mindre deler. Når disse delene presses sammen av eksplosiver, overskrider deres kombinerte masse den kritiske massen og en detonasjon oppstår.

I plutoniumbomber komprimeres det spaltbare materialet av eksplosiver for å starte kjedereaksjonen.

Manhattanprosjektet var et amerikansk forskningsprogram for å utvikle en atombombe. Forskerteamet ble ledet av Robert Oppenheimer. Nazi-Tyskland forsøkte også å utvikle en atombombe, men mislyktes heldigvis. Oppenheimer og hans team oppnådde sitt mål i 1945, de bygget en uranbombe som de kalte Little Boy, og en plutoniumbombe de kalte Fat Man.

Den 26 juli 1945 ga de allierte Japan et ultimatum og ba om at de umiddelbart overga seg for å ende andre verdenskrig. Da Japan avviste forespørselen ble de to bombene sluppet; et bombefly kalt Enola Gay slapp ‘Little Boy’ over Hiroshima den 6. august, og et B-29 bombefly kalt ‘Bockscar’ slapp ‘Fat Man’ over Nagasaki den 9. august. De to angrepene forårsaket forferdelige ødeleggelser, totalt mistet mer enn 300 tusen sivile livet. Selv flere generasjoner senere ble det født barn med alvorlige medfødte lidelser forårsaket av den radioaktive strålingen.

De to kjernefysiske bombene tvang Japan i kne. Den japanske kapitulasjonen, som markerte slutten på andre verdenskrig, ble signert ombord på slagskipet USS Missouri den 2. september 1945.

Relaterte elementer

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Radioaktivitet

Nedbrytningsprosessen av ustabile atomkjerner kalles radioaktivitet.

Amerikansk soldat (andre verdenskrig)

Amerikanske soldater kjempet ved nesten alle de store frontene i andre verdenskrig.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (flyvende festning på norsk) ble utviklet for det amerikanske flyvåpenet av flyprodusenten Boeing.

B-24 Liberator

B-24 Liberator var et amerikansk tungt bombefly, bygget i store mengder, som ble brukt på all fronter under andre verdenskrig.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jagerflyet Vought F4U Corsair med radialmotor var et av de mest fremtredende amerikanske flyene under andre verdenskrig.

38 M Toldi lett stridsvogn

Denne lette stridsvognen ble brukt av den kongelige ungarske hæren under andre verdenskrig.

B-2 Spirit (USA, 1989)

B-2 Spirit er et tungt bombefly med stealth-teknologi som ble brukt i Balkankrigen, i Afghanistan og Irak.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Stridsvogner (andre verdenskrig)

De sentrale aktørene i andre verdenskrig var stridsvogner.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanske slagskipet USS Missouri ble først brukt i andre verdenskrig, og ble også brukt i Gulfkrigen.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

V-2 ballistisk missil (1944)

Det tyske missilet med flytende brennstoff ble utviklet under andre verdenskrig, og var det første kjente menneskeskapte objektet til å nå verdensrommet.

V1 flyvende bombe

Den flyvende bomben V1 var et tidlig kryssermissil drevet av en pulsjetmotor, som ble utviklet av Nazi-Tyskland og benyttet i andre verdenskrig.

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Et legendarisk jagerfly som ble brukt av det tyske luftvåpenet i andre verdenskrig.

Sovjetisk soldat (andre verdenskrig)

Den sovjetiske hæren ble en svært viktig maktfaktor etter første verdenskrig, først på grunn av sin størrelse, senere på grunn av sitt arsenal.

Supermarine Spitfire (Storbritannia, 1938)

Spitfire var et legendarisk britisk enseters jagerfly som ble brukt i andre verdenskrig.

Våpen (første verdenskrig)

Første verdenskrig medførte enorme endringer i militærteknologi, på grunn av utviklingen av nye våpen.

Added to your cart.