Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Arbeiderklassestrøk (1800-tallet)

Arbeiderklassestrøk (1800-tallet)

Typiske arbeiderklassestrøk med usunne leveforhold ble bygget under den industrielle revolusjonen.

Historie

Nøkkelord

arbeiderklassen distriktet, industrielle revolusjon, arbeider, England, by, boligområde, Dickens, Oliver Twist, bygning, fattigdom, boligblokk, En gate

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hva betyr ordet "revolusjon"?
 • I hvilket land startet den industrielle revolusjonen?
 • Når begynte den industrielle revolusjonen i England?
 • Hvem perfeksjonerte den universelle dampmaskinen?
 • Hvilken av disse tingene var ikke en forutsetning for den industrielle revolusjonen?
 • Hva var dampmaskinenes viktigste drivstoff?
 • Hva ble den viktigste formen for produksjon som resultat av den industrielle revolusjonen?
 • Hvilket av disse uttrykkene er ikke relatert til de tre andre?
 • Er det sant at kapitalismen er basert på felles eierskap?
 • I hvilken bransje ble de første moderne maskinene tatt i bruk i England?
 • Er det sant at jordbruksrevolusjonen startet tidligere enn den industrielle revolusjonen i England?
 • Hva er ikke karakteristisk for fabrikkproduksjon?
 • Er det sant at effektene av den industrielle revolusjonen endret menneskers atferd og holdning?
 • Hvilken type bosetning var det mest vanlig under den industrielle revolusjonen?
 • Hvorfor flyttet mange landsbyboere til byene?
 • Hva slags nabolag ble bygget i utkanten av industribyer?
 • Hvilket ord karakteriserer best levekårene i industribyenes arbeiderklassestrøk?
 • Er det sant at antall innbyggere i byene minsket på 1800-tallet i England?
 • Omtrent hvor stor andel av befolkningen bodde i byer på midten av 1800-tallet i England?
 • Hvorfor ble mange barn og kvinner ansatt i fabrikker?
 • Hvilken sosial klasse ble ikke påvirket i stor grad av den industrielle revolusjonen?
 • Er det sant at industriarbeidere ikke jobbet mer enn 12 timer i døgnet?
 • Er det sant at barn ofte jobbet i mer enn 14 timer i døgnet i gruver og fabrikker?
 • Striden mellom hvilke to sosiale klasser preget tidsepoken for den industrielle revolusjonen?
 • Hvilke tiltak ble gjort for å regulere barnearbeid på begynnelsen av 1800-tallet?
 • Hvilket ord karakteriserer IKKE et typisk arbeiderklassehus?
 • Hvilket rom var IKKE en del av arbeidernes leiligheter?
 • Hvilken av disse byene var IKKE en viktig industriby?
 • Hvilken roman forteller oss mye om barnearbeidernes hverdag?
 • Hvem skrev «Oliver Twist»?
 • Hva ble brukt i datidens arbeiderleiligheter?

Scener

Arbeiderklassestrøk

Gate

Bakgård

Tvärsnitt av huset

Animasjon

Forteller

Den første fasen av den industrielle revolusjonen i England begynte i de siste tiårene på 1700-tallet. Store industribyer dukket snart opp over hele landet og nye sosiale klasser ble dannet. En av disse var arbeiderklassen, som for det meste bosatte seg i utkantene av byene, nær de enorme fabrikkene.
Arbeiderklassestrøk ble dermed dannet.
I disse områdene bodde arbeiderne vanligvis i rekker med murhus, som var adskilt av smale gater. De ensformige og grå strøkene ble bare brutt av sporadiske dagligvarebutikker. Gatene var ofte uasfalterte, med åpne kanaler som (på utilstrekkelig vis) drenerte regnvann og kloakk. Det var ikke tappevann i hjemmene, så familier gikk til brønner i gatene for å hente vann.

På grunn av det svært forurensede miljøet var husene helseskadelige og dekket med sot. De besto vanligvis av flere etasjer, men hadde begrenset plass for større familier, som bodde i mugne og skitne rom. Det fantes ikke noe separat kjøkken, ovnene var vanligvis i samme rom som sengene. På kalde dager brukte de disse jernovnene også til oppvarming. Rommene var dårlig møblert, møblementet besto ofte bare av tresenger, stoler, et bord og en garderobe. De var opplyst av parafinlamper og stearinlys. Det var selvfølgelig heller ikke noe baderom i en typisk leilighet, bare skåler var tilgjengelige for personlig hygiene.

Toalettene var utenfor, bak bygningene, i de små bakgårdene. Det var også i gården kvinnene hang opp klær til tørk, som sjelden var rene etter å ha blitt vasket. En realistisk beskrivelse av det vanskelige livet for familier i arbeiderklassen under den industrielle revolusjonen, og det helsefarlige, triste miljøet, ble gitt av Charles Dickens i hans klassiske roman ‘Oliver Twist’.

Relaterte elementer

Borgerlig salong

Denne animasjonen sammenligner en moderne stue med en typisk borgerlig salong.

Clothing (Western Europe, 1920s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region´s inhabitants.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Oppfinnelser i tekstilindustrien på 1700-tallet

Oppfinnelser på 1700-tallet førte til store fremskritt i utviklingen av tekstilindustrien.

Passivhus

I et passivhus kan et behagelig inneklima opprettholdes uten bruk av trasisjonelle varme- og kjølesystemer.

Tekstilfabrikk (19. århundre)

Takket være oppfinnelsene i det 18. århundre ble tekstilindustrien en av de viktigste næringene.

Kjøpstad (Kongedømmet Ungarn)

Kjøpstader ble den vanligste typen byer i senmiddelalderens Kongedømmet Ungarn.

Added to your cart.