Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Amylose ((C₆H₁₀O₅) n)

Amylose ((C₆H₁₀O₅) n)

Et spiralformet molekyl som består av alfa-D-glukoseenheter. Det er en av de grunnleggende komponentene i stivelse.

Kjemi

Nøkkelord

amylose, stivelse molekyl, stivelse granulat, polysakkarid, karbohydrat, sammensatt sukker, energireserve, alfa-D-glukose, spiral, macromolecular, amylopektin, potet tuber, Organisk kjemi, kjemi, biologi, biokjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Amylose (C₆H₁₀O₅)n

Struktur

Et amylosemolekyl er en kjede med flere hundre alfa-D-glukoseenheter. Kjeden har ingen forgreninger, men på grunn av de alfa-glykosidiske oksygenbindingene mellom glukosemolekylene, danner den en spiralformet struktur som stabiliseres av hydrogenbindingene inne i molekylet.

Egenskaper

Granulater av stivelse består av amylose, som er løselig i varmt vann. Stivelse er et hvitt, fast stoff.

Jodløsninger brukes til å teste for stivelse; en blå farge indikerer stoffets nærvær. Grunnen til dette er at jodmolekylene passer inn i spiralen hos amylosemolekylene, hvor de absorberer lys med en annen bølgelengde enn løsningen.

Forekomst og produksjon

Stivelse er en viktig energiressurs i planter. Enkelte kornslag lagrer den i store mengder. Poteter er også rike på stivelse.

Bruksområder

Stivelse er et viktig næringsstoff. Det brukes også til å lage lim og alkohol, ved gjæring.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Alfa-D-glukose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukose er en av stereoisomerene til glukoser, spesielt D-glukoser.

Beta-D-fruktose (fruktsukker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktose er den søteste av de enkle karbohydratene.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose er den grunnleggende strukturenheten i cellulose.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialer for cellevegger og plantefibre.

D-glukose (dekstrose) (C₆H₁₂O₆)

Den viktigste kilden til energi for levende celler.

Glukose i ringform

Animasjonen illustrerer prosessen hvordan glukose går fra en åpen kjede til å bli alfa- og beta-D-glukose i ringform.

Laktose (C₁₂H₂₂O₁₁)

En type sukker som finnes i pattedyrs melk.

Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

Sakkarose (sukrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En hvit, vann-løselig, søt sammensetning kjent som sukker.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Added to your cart.