Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Relaterte tillegg

Blåhval

Marine pattedyr, det største dokumenterte dyret som noen gang har eksistert.

Liten hesteskonese (flaggermus)

Flaggermus bruker ultralyd til å navigere og jakte på byttet sitt.

Lemur

Lemurene finner man bare på Madagaskar. Her er noen interessante fakta om dem.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

Europeisk oter

Otere er semi-akvatiske rovdyr.

Sjiraff

Dette er verdens høyeste dyr, men allikevel har det samme antall ryggvirvler som mennesket.

Langhalet døgnflue

Larver av denne typen døgnfluer tilbringer de første tre årene av sitt liv i vann, deres...

Sisel, eller europeisk jordekorn

Underjordisk gnager utbredt i Sentral- og Øst-Europa

Added to your cart.