Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

ADP, ATP

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Biologi

Nøkkelord

ADP, ATP, adenosindifosfat, adenosin trifosfat, energilagring molekylet, energitransport molekylet, nukleotid, metabolske prosesser, macroerg bånd, ribose, adenin, fosfat, biologi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

ADP

ADP kalottmodell

ATP

ATP kalottmodell

Forteller

Forteller

Nukleotider, inkludert ATP og ADP, består av 3 hoveddeler: en pentose, som er et fem-karbon sukker, en organisk base som inneholder nitrogen og en fosfatgruppe. I ATP, altså adenosintrifosfat-molekyler, er pentosen en ribose, mens basen er adenin. Adenin er festet på 1' karbonatomet ribose, mens tre fosfatgrupper er festet på 5' karbonatomet. Båndet mellom den andre og tredje fosfatgruppen er et høy-energibånd, 31 kJ/mol med energi blir frigjort når båndet brytes og ADP (adenosindifosfat) formes.

ATP er uunnværlig i metabolismen av levende celler. Gjennom en energi-absorberingsprosess blir høy-energibåndet brutt og energien som frigjøres blir brukt i prosessen som finner sted. I tilfeller av energi-frigjørende biokjemiske prosesser, festes ADP og fosforsyre og former ATP. Båndet formes ved å bruke energien som frigjøres i den biokjemiske reaksjonen.

Relaterte elementer

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Added to your cart.