Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

Kjemi

Nøkkelord

2-deoksy-beta-D-ribose, monosakkarid, karbohydrat, sukker, enkelt sukker, pentose, aldopentose, aldose, DNA, deoksyribonukleinsyre, nukleotid, nucleus, Organisk kjemi, biologi, kjemi

Relaterte elementer

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Added to your cart.