Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

2,2 dimetylpropan (C₅H₁₂)

2,2 dimetylpropan (C₅H₁₂)

Fargeløs, luktfri gass anvendt som en standard i NMR-spektroskopi.

Kjemi

Nøkkelord

dimethylpropane, neopentan, forgrenet, mettet hydrokarbon, alkane, parafin, pentan, isobuten, konstitusjonelle isomer, petroleum, NMR, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Propan (C₃H₈)

Det tredje elementet i den homologe serien av rettkjedete alkaner.

2-metylpropan (C₄H₁₀)

En isomer av butan, en fargeløs, brennbar gass.

Alkaner

Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En fargeløs gass med en stikkende lukt. Den blir mye brukt i industrien.

Dimetyleter (C₂H₆O)

En fargeløs gass med en typisk lukt, fremstilt ved dehydrering av metanol.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En fargeløs væske, et tertiært amid.

Added to your cart.