Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Eratosthenes

Jordens omkrets ble kalkulert allerede i oldtidens Egypt. Kalkuleringene viste seg å være nokså...

Platetektonikk

Platetektonikk er teorien bak forskyvningen av de tektoniske platene på Jorden.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr...

Løss

Løss er en sedimentær bergart bestående av finkornet jord og stein.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Added to your cart.