Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Het door Mozaik Education ontwikkelde digitale schoolregister mozaLog is een educatief informatiesysteem waarmee de schoolmedewerkers administratieve en organisatorische taken kunnen uitvoeren via één interface. Met mozaLog behoort de tijdrovende en omslachtige traditionele administratie op papier tot het verleden.

School

servicekosten

200

EUR

/ Jaar

Leerling

gebruikskosten

6

EUR

/ Leerling / Jaar

Nu uitproberen

Gebruikers krijgen toegang tot het digitale schoolregister volgens de onderstaande gebruikersniveaus.
De demoversie van mozaLog kan op elk gebruikersniveau worden uitgeprobeerd, maar bepaalde functies zijn alleen verkrijgbaar in de volledige versie.

Leerkracht

Directeur

Ouder

Leerling

Administrator

Start demo als leerkracht
 • Beheer van leerstof
 • Leerstof invoeren
 • Evaluaties, tussentijds en aan het einde van het schooljaar
 • Schoolagenda van leerlingen
 • Schoolrapport van leerlingen
 • Dagelijke afwezigheid
 • Roosteroverzicht
 • Beloningen en waarschuwingen
 • Planning en aankondiging van toetsen
 • Berichten aan leerkrachten, ouders en leerlingen
 • Statistieken over voortgang, leerresultaten en afwezigheid
Start demo als hoofdleerkracht
 • Gegevens invoeren (leerlingen, leerkrachten, rooster)
 • Beheer van roosters
 • Schooljaarrooster beheren
 • Vervangingen, vervallen lessen
 • Geruilde en opnieuw ingeroosterde lessen
 • Gezamenlijke evenementen
 • Gegevens van leerkrachten, leerlingen en ouders
 • Gebruikers beheren
 • Schooljaar afronden
 • Volledig schoolregister afdrukken
 • Voortgangsstatistieken, studieresultaten, aantal leerlingen. afwezigheidsstatistieken
 • Schoolinstellingen
 • Gegevenswoordenboek

Optie voor leerkrachtrechten

Start demo als ouder

Toegang tot schoolgegevens van kinderen:

 • Dagelijkse lessen en studiemateriaal
 • Schoolverslagen en -rapportages
 • Beloningen en waarschuwingen
 • Dagelijke afwezigheid
 • Afwezigheidsstatistieken
 • Wekelijks rooster
 • Persoonlijke gegevens
 • Berichten aan leerkrachten, afspraken voor overleg met leerkrachten
 • Meldingen per e-mail over de cijfers, afwezigheid, beloningen en waarschuwingen van kinderen, en over schoolprogramma's en huiswerk
Start demo als leerling
 • Dagelijkse lessen, leerstof
 • Schoolverslagen en -rapportages
 • Beloningen en waarschuwingen
 • Dagelijke afwezigheid
 • Wekelijks rooster
 • Persoonlijke gegevens
 • Berichten aan leerkrachten
 • Beheer van zomeropdrachten en maatschappelijke stages
 • Meldingen per e-mail over de cijfers, afwezigheid, beloningen en waarschuwingen van kinderen, en over schoolprogramma's en huiswerk
Start demo als administrator
 • Gegevens importeren (leerlingen, leerkrachten, roosters)
 • Beheer van roosters
 • Schooljaarrooster beheren
 • Vervangingen, vervallen lessen
 • Geruilde en opnieuw ingeroosterde lessen
 • Gezamenlijke evenementen
 • Gegevens van leerkrachten, leerlingen en ouders
 • Gebruikers beheren
 • Schooljaar afronden
 • Volledig schoolregister afdrukken
 • Voortgangsstatistieken, studieresultaten, aantal leerlingen. afwezigheidsstatistieken

Optie voor leerkrachtrechten

De gebruikersinterface en menu-items in de mozaLog-demoversie worden weergegeven in de geselecteerde taal. De inhoud, zoals namen van leerlingen en vakken, is bedoeld als voorbeeld en wordt weergegeven in het Engels.

Bestellen

Waarom mozaLog?

Overal beschikbaar

Het schoolregister is beschikbaar vanaf elke computer, tablet of smartphone met een internetverbinding. Er hoeven geen extra programma's te worden geïnstalleerd, er is alleen een webbrowser nodig om mozaLog te gebruiken.

Stabiel

Breedbandservers garanderen dat het digitale schoolregister 24 uur per dag beschikbaar is, zodat mozaLog door duizenden mensen tegelijk gebruikt kan worden via internet.

Veelzijdig

mozaLog is ontworpen om de dagelijkse administratieve rompslomp voor leerkrachten te verminderen en om te helpen bij een effectieve communicatie binnen de school zelf en met de ouders. De gebruikersinterface is eenvoudig, iedereen met basiscomputervaardigheden kan ermee omgaan.

Veilig

De software wordt bewaakt door professionals die een dagelijkse back-up kunnen maken van de volledige mozaLog-database.

Communicatie

Met mozaLog is er rechtstreekse communicatie mogelijk op alle niveaus, tussen het bestuur en de scholen van de onderwijsorganisatie, en tussen de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Alle administratie en het inplannen van taken kunnen makkelijk beheerd en in de gaten gehouden worden. De onderwijsorganisatie en alle scholen die daaronder vallen kunnen efficiënt online contact onderhouden.

Het digitale schoolregister is gemaakt om organisatorische en administratieve taken eenvoudiger te maken en om de communicatie te stimuleren, zodat het onderwijssysteem beter en efficiënter functioneert en de kwaliteit van het onderwijs toeneemt.

Met behulp van het digitale schoolregister krijgt het bestuur up-to-date persoons- en werknemersgegevens over leerkrachten en ook diverse gegevens over de leerlingen, zoals het aantal, de samenstelling, de leerresultaten en de afwezigheid.

Dagelijkse administratie, cijfers, afwezigheid

De leerkrachten kunnen hun administratie in het systeem overal en snel doen, op elk gewenst apparaat. Op hun eigen pagina kunnen ze de onderwerpen van de les bijhouden, de lopende taken in de klas bekijken, ontbrekende gegevens invullen en een voortgangsoverzicht voor het hele schooljaar afdrukken.

Er kunnen cijfers worden ingevuld, samen met een type en opmerkingen. Zo weten leerkrachten zelfs maanden later nog waarop de cijfers gebaseerd waren en kunnen ze, indien nodig, eerder ingevulde cijfers wijzigen.

Naast afwezigheid kan vastgelegd worden worden wanneer leerlingen te laat komen, vrijstellingen krijgen, of als er apparatuur ontbreekt.

Eenvoudige administratie, statistieken, overzichten

mozaLog kan leerling-gegevens downloaden van een centraal systeem. Na het importeren van gegevens hoeven alleen de wijzigingen te worden bijgehouden om het administratiesysteem up-to-date te houden. De software genereert met één muisklik volledige statistieken over leerresultaten en afwezigheid. De statistieken zijn direct beschikbaar voor beheerders, schoolhoofden en zelfs voor de onderwijsinstanties.

mozaLog biedt allerlei mogelijkheden voor de analyse van leerresultaten. Er kan een eenvoudig of gewogen gemiddelde en een klassikaal gemiddelde berekend worden voor individuele toetsen. Met de vergelijkingsgrafieken in het digitale schoolregister houden de gebruikers zicht op veranderingen in het leerresultaat van klassen.

Met de afwezigheidsstatistieken houden de gebruikers eenvoudig zicht op de toegestane en niet toegestane afwezigheid. Er kan een bovengrens voor het percentage afwezigheid worden ingesteld. Als een leerling deze grens voor een bepaald vak heeft bereikt, wordt dit automatisch aangegeven in het systeem.

Roosters, vervanging van leerkrachten

Er zijn verschillende manieren om roosters in te voeren: mozaLog kan aSc TimeTables-roosters importeren en er kunnen ook roosters worden geüpload als Excel-spreadsheet. Wijzigingen in het rooster door het schooljaar heen kunnen worden ingevoerd via de geïntegreerde roostereditor in mozaLog.

Verandering van klas en vervanging van leerkrachten kunnen worden doorgevoerd in de software zonder extra administratief werk voor de leerkrachten. Naast de gewone lessen kunnen ook schoolevenementen (zoals feestelijke bijeenkomsten, vergaderingen, schoolreisjes) worden bijgehouden in mozaLog.

In mozaLog kunnen lessen en overige terugkerende activiteiten worden bijgehouden, met inbegrip van regelmatige, buitenschoolse en naschoolse activiteiten. Ook kunnen er evenementen worden geregistreerd die niet in het reguliere schoolrooster passen.

In mozaLog bevindt zich een lijst met vervangende leerkrachten, waarbij wordt aangegeven wie hetzelfde vak geeft en wie andere vakken geeft aan dezelfde klas. Ook toezicht, veranderen en samenvoegen van klassen kunnen worden vastgelegd. De vervangende leerkrachten kunnen hun uren net zo invoeren als voor reguliere lessen. Vervanging voor lange tijd kan ook worden beheerd in de software.

Voordelen voor de schoolleiding

Als alle schoolmedewerkers hetzelfde systeem gebruiken, kan de administratie eenvoudig worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Hiermee kan veel tijd bespaard worden en de administratieve discipline en motivatie nemen toe, zodat er meer tijd overblijft om les te geven. Door het systeem wordt het schoolrooster duidelijk en eenvoudig te volgen voor iedereen.

Met de jaarlijkse roostermodule kan het schooljaar worden gepland, met alle schooldagen, vrije dagen, vakanties, evenementen, schoolreisjes enz. Bij elke dag kan aanvullende nuttige informatie voor leerkrachten, leerlingen en ouders worden ingevuld op het lesrooster.

De software kan overzichten genereren voor allerlei toepassingen. Deze overzichten zijn met een muisklik beschikbaar voor de schoolleiding. Leerresultaten kunnen worden bekeken per klas om de klassen met elkaar te vergelijken. Aan het einde van het schooljaar genereert de software volledige statistieken over de leerresultaten en afwezigheid voor elke klas en voor de gehele school, en ook statistische informatiebladen over het aantal leerlingen. Er kunnen informatiebladen en overzichten worden aangemaakt voor individuele klassen en voor de hele school.

Als de schoolleiding een samenvatting of overzicht van het schoolwerk wil hebben, kan mozaLog uitgebreide analyses maken, geïllustreerd met informatieve grafieken.

Contact met de ouders en de leerlingen

Ouders kunnen via het digitale schoolregister van mozaLog gegevens over hun kinderen bijhouden: leerprestaties, afwezigheid en beoordeling van hun gedrag en inzet. Leerkrachten kunnen via mozaLog communiceren met de leerlingen en hun ouders.

De ouders kunnen het lesrooster van hun kinderen bijhouden en zien wat het onderwerp is van elke les. Met deze functie van mozaLog kunnen ouders de vorderingen van hun kinderen op school in de gaten houden. Leerkrachten kunnen een melding verzenden als er binnenkort een schoolevenement, schoolreisje, toets of examen is, zodat de leerlingen en de ouders op de hoogte zijn van wat er komen gaat.

Als de ouders dat willen, kunnen ze een automatische e-mailupdate krijgen wanneer er nieuwe informatie over hun kinderen wordt ingevoerd (cijfers, afwezigheid, complimenten, berispingen enz.).

Het systeem biedt een nieuwe en eenvoudige manier om contact te houden met de ouders, naast persoonlijk contact (tienminutengesprekken e.d.).

Gegevensbescherming en veiligheid

De servers met de digitale schoolregistersoftware worden beheerd door professionals. Grote aantallen gebruikers kunnen de software tegelijkertijd benaderen op de breedbandservers. Er zijn diverse niveaus van toegang tot mozaLog, waarmee per gebruiker wordt bepaald welke soort gegevens en functies hij/zij kan inzien of wijzigen.

 • Voor de veiligheid worden de logins vastgelegd, en het dataverkeer vindt plaats via een beveiligde en versleutelde internetverbinding.
 • Het systeem slaat mislukte inlogpogingen van ongeautoriseerde gebruikers op. Deze gegevens kunnen later worden opgehaald.
 • De software registreert ook de tijd en datum waarop cijfers worden ingevoerd of gewijzigd.
 • Om de veiligheid van de gegevens te verhogen, kan een dagelijkse volledige back-up van de database worden gepland.

Digitaal schoolregister op de schoolwebsite

Onze websiteservice mozaPortal is ontwikkeld en getest voor gebruik door scholen. Het menu kan naar wens worden aangepast aan de specifieke vereisten van de school.

Het digitale schoolregister kan samen met de schoolwebsiteservice mozaPortal worden besteld. Dan wordt mozaLog geïntegreerd in de schoolwebsite, zodat het beschikbaar is vanuit het menu. Via mozaPortal worden gegevens uit het digitale schoolregister weergegeven, bijv. lijsten met leerkrachten, leerlingen en klassen, en lesroosters.

Added to your cart.