Elektronenconfiguratie van calcium

Deze animatie toont de elektronenconfiguratie van het calciumatoom.

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt...

De structuur van stikstofmoleculen

Deze animatie toont de structuur van stikstofmoleculen, met een sigma en twee pi...

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire...

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het...

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van...

Faseovergangen

Een faseovergang is de verandering van de ene aggregatietoestand van een stof naar de andere

Ontwikkeling van het atoommodel

Overzicht van de geschiedenis van de atoomstructuur

Covalente bindingen in benzeenmoleculen

In benzeen zitten sigma-bindingen en gedelokaliseerde pi-bindingen tussen koolstofatomen.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese in organische...

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van...

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem...

Zeshoekig metalen raster

Metalen die zeshoekige metalen rasters vormen zijn onbuigzaam en lastig te bewerken.

Difosforpentaoxide (P₂O₅)

Een verbinding die tijdens de verbranding van fosfor ontstaat in de vorm van witte rook.

Zeep

Vetzuurmoleculen bestaan uit een polaire kop met een niet-polaire staart en zijn daarom...

Salpeterigzuur (HNO₂)

Een oxozuur van stikstof. Een kleurloos, scherp ruikend, matig sterk zuur, dat alleen...

Chlorering van methaan door een substitutiereactie

Tijdens de substitutiereactie worden de waterstofatomen van methaan vervangen door...

Vorming van waterstofmoleculen

Waterstofatomen in waterstofmoleculen worden door middel van covalente verbindingen...

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

Zwaveligzuur (H₂SO₃)

Kleurloos, matig sterk zuur, alleen bekend in een waterige oplossing.

Added to your cart.