Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

Elektronenconfiguratie van calcium

Deze animatie toont de elektronenconfiguratie van het calciumatoom.

Bindingen van benzeenmoleculen

In benzeen zitten sigma-bindingen en gedelokaliseerde pi-bindingen tussen koolstofatomen.

Faseovergangen

Een faseovergang is de verandering van de ene aggregatietoestand van een stof naar de andere.

De structuur van stikstofmoleculen

Deze animatie toont de structuur van stikstofmoleculen, met een sigma en twee pi-bindingen om het atoom bij elkaar te houden.

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt atmosferische circulatie, welke wordt beïnvloed door een aantal factoren,...

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Calciumcarbonaat (CaCO₃)

Kalksteen is een veelgebruikt materiaal met veel verschillende toepassingen.

Salpeterigzuur (HNO₂)

Een oxozuur van stikstof. Een kleurloos, scherp ruikend, matig sterk zuur, dat alleen bestaat in waterige oplossingen.

Difosforpentaoxide (P₂O₅)

Een verbinding die tijdens de verbranding van fosfor ontstaat in de vorm van witte rook.

De oplossing van zoutzuur (HCl) in water

De oplossing van waterstofchloride in water wordt zoutzuur genoemd.

De reactie van zink met zoutzuur

Het oplossen van zink in zoutzuur produceert waterstofgas.

Added to your cart.