De gevaren van aluminiumproductie

Het gebruik van bauxiet, wat eerst verwerkt wordt tot alumina en dan tot aluminium, kan schadelijk zijn.

Gerelateerde supplementen

Afvalbeheer

Heb je ooit nagedacht over wat er precies gebeurt met het afval dat je weggooit?

Het broeikaseffect

De atmosfeer van de Aarde werkt als een gigantische broeikas.

Windenergie

Wind is een van de meest belangrijke duurzame energiebronnen van onze tijd.

Broeikaseffect

De atmosfeer en het klimaat van de Aarde zijn sterk veranderd in de afgelopen miljoenen jaren.

Laten we afval scheiden!

De meest handige manier om afvalbergen te verminderen is afvalscheiding.

Wereldwijde milieuproblemen

Te veel exploitatie van natuurlijke bronnen leidt tot milieuproblemen die moeilijk op te lossen...

De gloeilamp en het stopcontact voorbij

Heb je ooit nagedacht over waar de stroom die jouw TV of computer gebruikt vandaan komt?

De watercyclus

Water op Aarde is constant in beweging en gaat door een cyclus.

Added to your cart.