Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

zonnecentrale, energiecentrale, elektrische stroom, duurzame energie, alternatieve energie, zonnestraling, spiegel, energie, turbine, energieproductie, generator, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

De Zon

De diameter van de Zon is ongeveer 109 keer die van de Aarde. Hij bestaat voor het grootste deel uit waterstof.

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan...

Elektriciteitsvoorziening-netwerk

Het doel van het elektriciteitsvoorziening-netwerk is om elektriciteit te leveren voor de gebruikers.

Passiefhuis

In een passiefhuis kan een aangenaam binnenklimaat worden gegarandeerd zonder conventionele verwarmings- en koelingssystemen.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Transformator

De transformator is een apparaat dat ervoor wordt gebruikt voor het veranderen van elektrische spanning.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Het laboratorium van Nikola Tesla (Shoreham, VS)

Deze natuurkundige/uitvinder was voornamelijk actief op het gebied van de elektrotechniek. Hij was ongetwijfeld één van de meest briljante mensen van de...

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Systeem van openbare nutsbedrijven

Het systeem van watervoorziening, afvoer van afvalwater, elektriciteit, warmte en gas, en telecommunicatie.

De gloeilamp

Thoma Edison vond in 1879 de gloeilamp uit, die het dagelijkse leven veranderde.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Windmolen

Een windmolen zet windenergie om in mechanische energie en wordt al sinds de Middeleeuwen gebruikt.

Added to your cart.