Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Zeestromingen

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

zeestromingen, Zeewereld, zee, oceaan, grote oceaan transportband, , wind, atmosferische circulatie, Coriolis effect, stromen, stroom, polaire wind, westenwinden, passaatwind, zoutgehalte, dichtheid, hydrospere, koud, warm, temperatuur, Watercyclus, klimaat, Natuurkunde, natuurkundige aardrijkskunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Vragen

 • Welke van deze is een koude stroom?
 • Welke van deze is een warme stroom?
 • Welke van deze is een koude stroom?
 • Welke van deze is een koude stroom?
 • Welke van deze is een koude stroom?
 • Welke van deze is een warme stroom?
 • Welke van deze is een warme stroom?
 • Welke van deze is een warme stroom?
 • In welke richting stuurt het Coriolis effect bewegende objecten op het zuidelijk halfrond?
 • Door welke eigenschappen worden zeestromingen ingedeeld?
 • Hoe lang duurt het voordat een watermolecuul een volledige cyclus in de wereldwijde transportband heeft voltooid?
 • In welke richting stuurt het corioliseffect bewegende objecten op het noordelijk halfrond?
 • Welk effect hebben oceaanstromingen op het klimaat van de aarde?
 • Waardoor worden zeestromingen aangedreven?

Scènes

Zeestromingen

 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool
 • Noordpool
 • Atlantische Oceaan
 • Stille Oceaan
 • Indische Oceaan
 • Noordelijke IJszee
 • Canarische stroom
 • Guyanastroom
 • Labrador stroom
 • Golf (Noord-Atlantische) stroom
 • Oost-Groenland stroom
 • Noordequatoriale stroom
 • Zuidequatoriale stroom
 • Braziliëstroom
 • Benguelastroom
 • Californische stroom
 • Oyashio
 • Koero Shio
 • Koerilenstroom
 • Equatoriale tegenstroom
 • Humboldt (Peru) stroom
 • Somalistroom
 • Agulhasstroom
 • Westenwinddrift
 • Westaustralische stroom
 • Oostaustralische stroom
 • Caribische stroom
 • Chinese stroom
 • Noorse stroom
 • Antarctische Circumpolaire Stroom
 • NO polaire wind
 • Westenwinden
 • NO passaatwinden
 • ZO passaatwinden
 • ZO polaire wind

Definities van begrippen:

Atmosferische circulatie: er kunnen drie grote windsystemen duidelijk worden onderscheiden op beide halfronden van de aarde. Heersende winden worden gevormd door de luchtuitwisseling tussen gebieden met een verschillende luchtdruk. Op de evenaar heersen de oostelijke passaatwinden, op hogere breedtegraden zijn dat de westenwinden en polaire oostenwinden.

Passaatwinden: oppervlakte winden die voorkomen in de tropen. Passaatwinden stromen van de gebieden met een hoge druk op 30 graden breedte naar de gebieden rond de evenaar waar een lage druk heerst. Als gevolg van het corioliseffect dat wordt veroorzaakt door de rotatie van de aarde, waaien deze winden noordoostelijk op het noordelijk halfrond en zuidoostelijk op het zuidelijk halfrond.

Westenwinden: de uitwisseling van lucht tussen het hogedrukgebied op 30 graden breedte en het lagedrukgebied op 60 graden breedte worden de westenwinden genoemd.

Polaire oostenwinden: winden die waaien vanuit de hogedrukgebieden van de polen in de richting van de polaire cirkels. Deze winden waaien gestaag naar het westen vanuit het noordoosten op het noordelijk halfrond en vanuit het zuidoosten op het zuidelijk halfrond.

Corioliseffect: een inertiële kracht veroorzaakt door de rotatie van de aarde. Het corioliseffect zorgt voor de afbuiging van bewegende objecten ten opzichte van een roterend referentiekader: de objecten bewegen met de klok mee op het noordelijk halfrond en tegen de klok in op het zuidelijk halfrond.

Diepwaterpomp

 • Evenaar
 • oppervlakte stroming
 • 50° noorderbreedte
 • koud water opwelling
 • diepe stroming

Thermohaliene circulatie

 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool
 • Noordpool
 • Atlantische Oceaan
 • Stille Oceaan
 • Indische Oceaan
 • Noordelijke IJszee
 • NO polaire wind
 • Westenwinden
 • NO passaatwinden
 • ZO passaatwinden
 • ZO polaire wind

Ideale model

 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool
 • Noordpool
 • hypothetische oceaan
 • hypothetisch continent
 • NO polaire wind
 • Westenwinden
 • NO passaatwinden
 • ZO passaatwinden
 • ZO polaire wind

Heersende winden

Animatie

 • Evenaar
 • oppervlakte stroming
 • 50° noorderbreedte
 • koud water opwelling
 • diepe stroming
 • NO polaire wind
 • Westenwinden
 • NO passaatwinden
 • ZO passaatwinden
 • ZO polaire wind

Gesproken tekst

Onder zeestromingen verstaan we de voortdurende beweging van oceaanwater, die tot stand komt door de wind en door verschillen in de dichtheid van het water. Zeestromingen worden gedreven door winden die overwegend uit één algemene richting waaien. Dit worden heersende winden genoemd. Het gaat hier om de passaatwinden, de westenwinden en de polaire oostenwinden. De richting van deze winden wordt bepaald door de krachten die veroorzaakt worden door de draaiing van de aarde, het zogenaamde Corioliseffect.

In een hypothetische situatie waarin de Aarde één enkele oceaan en één continent zou hebben, zouden de passaatwinden in de tropen de bovenste paar honderd meter van het wateroppervlak van oost naar west blazen. De stroom zou dan splitsen bij het raken van het continent; één deel zou terugstromen langs de evenaar, terwijl het andere deel van richting zou veranderen, in noordoostelijke en zuidoostelijke richting als gevolg van de westenwinden.
Als deze delen het continent opnieuw zouden bereiken, zouden ze nog een keer splitsen. Sommige stromingen zouden terug naar de evenaar gaan, terwijl andere van richting zouden veranderen en met een afbuiging naar het westen zouden stromen, onder invloed van de polaire oostenwinden. Hierdoor zouden twee onderling verbonden wervelwinden ontstaan, die in de omgekeerde richting zouden stromen, op zowel het noordelijk als op het zuidelijk halfrond.

Echter, door de onregelmatige vorm en positie van de continenten veranderen de patronen van zeestromingen. Op het zuidelijk halfrond, bijvoorbeeld, omcirkelt de tweede wervelwind de Aarde in de zone van de westenwinden zonder in contact te komen met één continent.
Stromingen die zich verplaatsen van de evenaar in de richting van de geografische polen en warmer water vervoeren dan de omringende wateren, worden warme zeestromingen genoemd. Stromingen die zich verplaatsen van de geografische polen in de richting van de evenaar en water vervoeren dat kouder is dan de omringende wateren, worden koude zeestromingen genoemd.

Waterstromingen bewegen zich niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. De animatie toont de oppervlakte en de diepe zeestromingen van een geïdealiseerde of perfecte oceaan. Verticale beweging wordt veroorzaakt door verschillen in temperatuur en zoutgehalte. Warm water nabij de evenaar heeft door verdamping een hoger zoutgehalte en een hogere dichtheid. Naar het noorden toe koelt het water af, terwijl het zoutgehalte constant blijft.
Omdat de dichtheid hoger is dan die van de onderste watermassa, zinkt het oppervlaktewater in het oceaanbekken en stroomt het terug naar de evenaar, waardoor een diepe koude zeestroming wordt gevormd. Hier stijgt de koude watermassa, waarmee de cyclus gesloten wordt.

In werkelijkheid vormen de oppervlakte en diepe zeestromingen in de oceanen een wereldwijd systeem dat men de globale transportband noemt. Diepe wateren hebben de meest hevige stroming in het Noord-Atlantisch Diep Water. Het Noord-Atlantisch Diep Water bevindt zich in het oostelijke deel van de Noord-Atlantische Oceaan, dicht bij het einde van de Golfstroom, waar het zinkt en zuidwaarts blijft stromen als koude waterstroom.
Het omcirkelt bijna de gehele aarde en stijgt alleen in de Indische Oceaan en de Stille Oceaan om vervolgens verder te gaan als warme waterstroom. Het kost een watermolecuul duizend jaar de planeet te omcirkelen.

Zeestromingen hebben een belangrijke invloed op het klimaat op aarde. Als warme zeestromingen een kust bereiken, zal dat gebied een hogere gemiddelde jaartemperatuur hebben. De gemiddelde temperatuur in de buurt van koude waterstromingen is lager dan de gemiddelde temperatuur van die specifieke breedtegraad. De gemiddelde jaartemperatuur van West-Europa zou bijvoorbeeld 5 tot 10 graden Celsius lager zijn zonder de Golfstroom.

Gerelateerde items

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt atmosferische circulatie, welke wordt beïnvloed door een aantal factoren,...

El Niño

Een periodiek klimaat patroon dat zich elke vijf jaar voordoet in de tropische Stille Oceaan.

Boslagen

De opbouw van bossen in verschillende boslagen hangt van het type bos af.

De continenten en de oceanen

Het vasteland op Aarde is verdeeld in continenten die worden gescheiden door oceanen.

De eerste reis van kapitein Cook

De legendarische reis van James Cook rond de wereld bleek enorm waardevol voor de wetenschap.

De getijden

Het stijgen en dalen van zeeniveaus wordt veroorzaakt door de zwaartekracht van de Maan.

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Eolische processen aan zeekusten en in steppen

De wind speelt als externe kracht een belangrijke rol bij het vormen van kustgebieden en steppen.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Golfsoorten

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven.

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

IJsbergen

Een ijsberg is een grote massa bevroren zoetwater die in de zee drijft.

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de zonering van de vegetatie.

Lokale winden

De belangrijkste vormen van lokale winden zijn de aflandige zeewind, de berg-valleiwind en de valwind.

Navigatie-instrumenten uit het verleden

In de loop der eeuwen zijn verschillende ingenieuze instrumenten uitgevonden als hulpmiddel om zeeën te bevaren.

Noordse stern

De noordse stern is een vogelsoort met de langste trekroute ter wereld.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en...

Zeeën en baaien

De animatie geeft een samenvatting van de belangrijkste zeeën en zeegolven.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Glaciatie

De laatste IJstijd eindigde ongeveer 13.000 jaar geleden.

Added to your cart.