Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

thermische centrale, koolwaterstof, Energie bron, energieproductie, elektrische stroom, verbranding, fossiel, hernieuwbare, energiecentrale, turbine, generator, energie, broeikaseffect, luchtvervuiling, milieuvervuiling, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan...

Bovengrondse mijn

In tegenstelling tot ondergrondse mijnen worden in steengroeven lagen steenkool verwijderd en wordt er steenkool aan het oppervlak gedolven.

De reactie van waterstof met zuurstof

Knalgas is het mengsel van waterstof en zuurstof. Het ontploft als het wordt aangestoken.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Elektriciteitsvoorziening-netwerk

Het doel van het elektriciteitsvoorziening-netwerk is om elektriciteit te leveren voor de gebruikers.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Hoe werken zonnepanelen en zonnecollectoren?

In deze animatie zie je hoe zonne-energie kan worden gebruikt.

Hoe werkt het? - Water impulsturbine

Deze animatie toont de structuur en werking van water impulsturbines.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Offshore aardgaswinning (Noorwegen)

De Troll A is het grootste offshore aardgasplatform ter wereld: het bevindt zich zo'n 170 meter boven waterniveau, weegt 656.000 ton en is in totaal 472...

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Schaliegas

Deze animatie laat zien hoe met behulp van nieuwe technologieën schaliegas gewonnen wordt.

Transformator

De transformator is een apparaat dat ervoor wordt gebruikt voor het veranderen van elektrische spanning.

Waterkrachtcentrale (Hoover Dam, VS)

Deze enorme dam werd vernoemd naar Herbert C. Hoover, de 31e president van de Verenigde Staten.

Watermolen

Sinds de middeleeuwen worden er al machines gebruikt die de energie van water omzetten in mechanische arbeid.

Windmolens

Windmolens zetten windenergie om in elektriciteit.

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Added to your cart.