Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Stikstof-cyclus

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

stikstof, cyclus, stikstofmolecuul, nitrificatie, denitrificatie, nitrificerende bacteriën, stikstofbinding bacteriën, wortel knobbel, Leguminosae, ammonia, organisch materiaal, nitriet, nitraat, bodem, atmosfeer, covalente binding, natuurkundige aardrijkskunde, Biologie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos gas met een kenmerkende, doordringende geur. De waterige oplossing ervan wordt ammoniumhydroxide of ammonia genoemd.

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Nitraat (NO₃⁻)

Een complex ion, de belangrijkste stikstofbron voor planten.

Stikstof (N₂) (intermediair niveau)

Kleurloos, geurloos, niet-reactief gas. Het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

Aminozuren

Aminozuren zijn de monomeren van eiwitten.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Een complex ion dat wordt gevormd door de opname van een proton uit ammoniak.

Bacteriën (gevorderd)

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Ze hebben een afmeting van enkele micrometer.

Bacteriën (kokken, bacillen, spirillen)

Bacteriën komen voor in heel wat verschillende vormen, waaronder bolvormige, staafvormige en spiraalvormige bacteriën.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

Stikstof (N₂) (basisniveau)

Kleurloos, reukloos, niet reactief gas, het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Stikstofdioxide (NO2)

Een roodachtig bruin giftig gas. Het is zeer reactief als gevolg van een ongepaard elektron.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Productie van ammoniak uit stikstofgas en waterstofgas (Haber-Bosch proces)

Voor grootschalige ammoniakproductie zijn hoge temperaturen en een hoge druk nodig, alsmede de aanwezigheid van ijzer als katalysator.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Grondsoorten in Hongarije (kaart)

In deze animatie zie je welke bodemsoorten er zijn in Hongarije.

Zeeduivel

Deze bizar uitziende vis gebruikt zijn lichtgevende lokaas om zijn prooi te vangen. De animatie toont hoe dit in zijn werk gaat.

Added to your cart.