Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Stikstof (N₂) (intermediair niveau)

Stikstof (N₂) (intermediair niveau)

Kleurloos, geurloos, niet-reactief gas. Het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Chemie

Trefwoorden

stikstof, stikstofmolecuul, homonucleaire molecuul, bindingsstructuur, covalente binding, sigma bond, pi-binding, drievoudige binding, apolair, inert gas, lucht, ammonia, stikstofcyclus, stikstofbinding bacteriën, anorganische chemie, Chemie

Gerelateerde items

De structuur van stikstofmoleculen

Deze animatie toont de structuur van stikstofmoleculen, met een sigma en twee pi-bindingen om het atoom bij elkaar te houden.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Nitraat (NO₃⁻)

Een complex ion, de belangrijkste stikstofbron voor planten.

Opdrachten over moleculen I (bindingen)

Om te oefenen met verschillende soorten bindingen

Stikstof (N₂) (basisniveau)

Kleurloos, reukloos, niet reactief gas, het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Stikstofdioxide (NO2)

Een roodachtig bruin giftig gas. Het is zeer reactief als gevolg van een ongepaard elektron.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Vorming van waterstofmoleculen

Waterstofatomen in waterstofmoleculen worden door middel van covalente verbindingen samengehouden.

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en...

Waterstof (H₂)

Kleurloos, geurloos gas dat lichter is dan lucht. Het meestvoorkomende chemische element in het heelal.

Waterstofsulfide, zwavelsulfide (H₂S)

Kleurloos, gifig gas dat naar rotte eieren ruikt, komt voor in bepaald mineraal- en bronwater.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos gas met een kenmerkende, doordringende geur. De waterige oplossing ervan wordt ammoniumhydroxide of ammonia genoemd.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Een complex ion dat wordt gevormd door de opname van een proton uit ammoniak.

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

Productie van ammoniak uit stikstofgas en waterstofgas (Haber-Bosch proces)

Voor grootschalige ammoniakproductie zijn hoge temperaturen en een hoge druk nodig, alsmede de aanwezigheid van ijzer als katalysator.

Salpeterigzuur (HNO₂)

Een oxozuur van stikstof. Een kleurloos, scherp ruikend, matig sterk zuur, dat alleen bestaat in waterige oplossingen.

Salpeterzuur (HNO₃)

Een van de oxozuren van stikstof. Een kleurloze, scherp ruikende, sterk oxiderende verbinding.

Added to your cart.