Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Ragusa (Kroatië, zestiende eeuw)

Ragusa (Kroatië, zestiende eeuw)

Deze Kroatische stad, die tegenwoordig Dubrovnik heet, staat bekend om zijn spectaculaire architectuur en prachtige ligging.

Geschiedenis

Trefwoorden

Ragusa, Dubrovnik, Kroatië, Adriatische Zee, BYZANTIJNSE RIJK, Koninkrijk van Hongarije, Habsburgse Rijk, Oostenrijks-Hongaarse Rijk, Koninkrijk van Servië, Kroatië en Slovenië, Modern Age, Gemeente, centrum, stadstaat, Middellandse Zee, poort, vestingwerk, vesting, paleis, toren, standbeeld, Renaissance, verdedigingsmuur, Gotiek, woning, klokkentoren, decoratieve gate, geschiedenis, koopman, handel, economie

Gerelateerde items

Vragen

 • In welk hedendaags land ligt Dubrovnik?
 • Aan de kust van welke zee lag Ragusa?
 • Wat is de bijnaam van Dubrovnik?
 • Van welke staat was Ragusa het centrum?
 • Waardoor werd de stad Ragusa rijk?
 • Klopt het dat Ragusa in de zestiende eeuw een van de grootste steden van Europa was?
 • Waar was Ragusa in de zestiende eeuw beroemd om?
 • Wie is de patroonheilige van Dubrovnik?
 • Hoe lang is de stadsmuur van Dubrovnik?
 • Welke van de onderstaande zaken was geen onderdeel van het verdedigingssysteem van Ragusa?
 • Wat is de naam van de berg aan de voet waarvan Ragusa ligt?
 • Wat betekent het Griekse woord waarvan de naam Ragusa is afgeleid?
 • Wat betekent het Slavische woord waarvan de naam Dubrovnik is afgeleid?
 • Hoe heet de hoofdstraat van Dubrovnik?
 • Welke van de onderstaande zaken is een bezienswaardigheid in het Dubrovnik van nu?
 • Welke van de onderstaande zaken is géén bezienswaardigheid op het Lužaplein?
 • Hoeveel schepen had de stad Ragusa in de zestiende eeuw volgens historische bronnen?
 • In welke stijl is het Sponzapaleis gebouwd?
 • Wat bevond zich er op de plaats van het Sponzapaleis voordat het werd gebouwd?
 • Hoeveel forten zijn er te vinden langs de stadsmuur?
 • Wat is het noordelijkst gelegen onderdeel van het versterkingssysteem van de stad?
 • Door welke vesting werd de haven beschermd?
 • Welk bouwwerk bevindt zich aan het westelijke uiteinde van de Stradun?
 • Welk bouwwerk is het meest oostelijk gelegen in Ragusa?
 • Welk bouwwerk is het meest westelijk gelegen in Ragusa?
 • Van welke zee is de Adriatische Zee een arm?
 • Naar wie zijn de Onofriofonteinen genoemd?
 • Naar wie is de zuil die op het Lužaplein stond genoemd?
 • Wat is de hoogste waarde?

Scènes

Ragusa

 • De berg Srđ - De 412 meter hoge berg naast de stad Dubrovnik was ooit bedekt met eikenbomen. Hiervan is de Slavische naam van de stad waarschijnlijk afgeleid.
 • Ragusa - De middeleeuwse naam is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse woord 'lau' (steil, rots) of het Latijnse woord 'laus' (afgrond).
 • Adriatische Zee - De noordelijkste arm van de Middellandse Zee tussen het Italiaanse schiereiland en het Balkanschiereiland. Dubrovnik wordt ook wel de 'Parel van de Adriatische Zee' genoemd.

Volgens historische bronnen werd de stad Dubrovnik in de zevende eeuw gesticht aan de kust van de Adriatische Zee. De historische naam van de stad was Ragusa. De oorsprong van deze naam is niet bekend; misschien is hij afgeleid van het Griekse woord 'lau', dat 'rots' of 'klif' betekent. De naam Dubrovnik, die in de twaalfde eeuw voor het eerst werd gebruikt, is afgeleid van het Slavische 'dubrova', dat 'eikenbos' betekent.

In het begin was de stad in handen van het Byzantijnse Rijk, maar nadat de kruisvaarders in 1204 Constantinopel veroverden, viel Ragusa 150 jaar lang onder de jurisdictie van Venetië. In deze periode floreerde de handel in de stad.

In 1358 werd de Republiek Ragusa opgericht. Deze werd onder Hongaarse suzereiniteit geplaats, maar mocht over bepaalde onderwerpen zelf beslissen.

In de zestiende eeuw verdedigde Ragusa zijn soevereiniteit succesvol tegen zijn rivaal Venetië en het Ottomaanse Rijk. In 1667 werd de stad getroffen door een zware aardbeving. De stad werd bijna volledig verwoest, maar werd ondanks de verwoesting al snel weer opgebouwd.

Tijdens de Napoleontische Oorlogen functioneerde Ragusa niet langer als een republiek. Na het Congres van Wenen kreeg het Habsburgse Rijk zeggenschap over de stad.

Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk na de Eerste Wereldoorlog ineenstortte, werd de stad onderdeel van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen (na 1929 het Koninkrijk Joegoslavië). Tegenwoordig hoort de stad, die ook wel de 'Parel van de Adriatische Zee' wordt genoemd, bij Kroatië, dat in 1991 onafhankelijk werd.

Stad

 • Pilepoort - De westelijke stadspoort. Deze bestond in eerste instantie uit twee poorten, een binnenpoort in Gotische stijl en een buitenpoort in renaissancestijl.
 • Grote Onofriofontein - Bevindt zich aan een uiteinde van de Stradun. Hij werd gebouwd tussen 1438 en 1440 en is genoemd naar de architect die hem ontwierp. De polygonale, zestienhoekige fontein heeft een open koepel aan de bovenkant. De fontein was tevens een van de eindpunten van het watervoorzieningssysteem dat water uit een nabijgelegen bron aanvoerde.
 • Pločepoort - De zuidelijke stadspoort. Hij werd gebouwd in de 15e eeuw en genoemd naar een nabijgelegen Kroatische stad.
 • golfbreker - Beschermde de drukke haven van de stad tegen golven van open zee. De natuurlijke rotsformatie werd versterkt met een kunstmatig gebouw.
 • haven - De welvaart van Ragusa is te danken aan zijn zeehandel. De stad had in zijn hoogtijdagen 180 schepen.
 • Lužaplein - Het oostelijke uiteinde van de Stradun. Een van de drukste delen van de stad, dat tevens dienstdeed als markt.
 • stadsmuur - Werd gebouwd tussen de twaalfde en zeventiende eeuw. Hij is 1940 meter lang, op het hoogste punt 25 meter hoog, en 3 tot 6 meter dik. Langs de stadsmuur bevinden zich vijf forten.

Stadsmuren

Door zijn stadsmuur was Ragusa een van de zwaarst versterkte plaatsen in het middeleeuwse Europa. De muur hielp de stad ook eeuwenlang zijn soevereiniteit te verdedigen tegen zijn rivalen (bijvoorbeeld Venetië) en het Ottomaanse Rijk.

De muur is 1940 meter lang en 3 tot 6 meter dik. Het grootste deel van deze versterking werd gebouwd in de veertiende en vijftiende eeuw. Langs de muur bevinden zich vijf forten en verschillende torens en bastions.

De muur aan de landzijde loopt van Fort Bokar tot Fort Revelin. Het hoogste punt van dit deel van de muur is 25 meter.

Versterkingen

 • Minčetatoren - Bevindt zich in het noordelijkste punt van de stadsmuur. Hij was gereed in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Het ronde fort met een Gotische kroon erbovenop is het hoogste punt van het verdedigingssysteem van de stad.
 • Fort Revelin - Bevindt zich aan het oostelijke uiteinde van de stadsmuur. De bouw van het sterkste fort van de stad was gereed in 1549. Het beschermde de Pločepoort en het oostelijke deel van de stad.
 • Sint-Jansfort - Een van de belangrijkste delen van het vestingsysteem van Ragusa. Het fort was gereed in 1557. Dit monumentale fort beschermde de ingang van de drukke haven.
 • Fort Bokar - Bevindt zich in de zuidwestzijde van de stadsmuur. De bouw van het fort begon in 1461 en het fort kreeg zijn uiteindelijke vorm in 1570. Het beschermde de Pilepoort en het westelijke deel van de stad.
 • Sint-Laurentiusfort - Dit losse fort werd vermoedelijk in de elfde eeuw gebouwd op een 37 meter hoge klif. Het beschermde het westelijke deel van de stad tegen aanvallen vanaf zee en vanaf het vasteland.

Het Sint-Jansfort (of de Mulotoren) was een van de belangrijkste versterkingen van het verdedigingssysteem van de stad. Het monumentale gebouwencomplex kreeg zijn uiteindelijk vorm in het midden van de 16e eeuw. Het fort ontstond door samenvoeging van oude versterkingen en toevoeging van nieuwe versterkingen in 1557. De belangrijkste functie van het fort was het beschermen van de haven en het in de gaten houden van zeeverkeer.

Fort Revelin bevindt zich in het oostelijke deel van de stad. Het werd gebouwd buiten de Pločepoort om de oostelijke ingang te beschermen. Het fort was gereed in 1549. De naam van het fort is waarschijnlijk afgeleid van het woord 'rivelino' (ravelijn) dat in de militaire architectuur wordt gebruikt om te verwijzen naar een versterking tegenover het kwetsbaarste deel van de stadsmuur.

De Minčetatoren bevindt zich in het noordelijkste deel van de stadsmuur. Het grote, ronde verdedigingswerk heeft een karakteristieke Gotische kroon. De toren werd in de vijftiende eeuw gerenoveerd en versterkt. De toren speelde een belangrijke rol bij het beschermen van de stad tegen aanvallen vanaf het vasteland. In de toren bevonden zich negen kanonnen. Het grootste was een bronzen kanon gemaakt door Ivan Rabljanin die ook de klok van de klokkentoren van de stad maakte.

Fort Bokar werd gebouwd om de westelijke ingang van de stad, de Pilepoort, te beschermen. Het twee verdiepingen tellende fort kreeg zijn uiteindelijk vorm in de tweede helft van de zestiende eeuw. Samen met de Minčetatoren speelde het een belangrijke rol bij het afslaan van aanvallen vanuit het westen.

Het Sint-Laurentiusfort werd gebouwd op een 37 meter hoge rots. Dit fort speelde een belangrijke rol bij het beschermen van het westelijke deel van de stad tegen aanvallen vanaf zee, vanaf het westen en vanaf het vasteland. Het werd waarschijnlijk in de elfde eeuw gebouwd, maar werd in de vijftiende en zestiende eeuw ingrijpend gerenoveerd. De driehoekige plattegrond van het fort volgt de contouren van de rots. De drie terrassen van het fort waren bewapend met tien kanonnen. Het grootste hiervan was de 'Guster' (de hagedis).

Luzaplein

 • Sponzapaleis - Het werd tussen 1516 en 1522 gebouwd in Gotische stijl en renaissancestijl. Het werd genoemd naar een plaats waar regenwater werd verzameld ('spongia').
 • Stradun - De hoofdstraat van de stad, ook wel Placa genoemd, was ongeveer 300 meter lang. Het was de enige brede straat in de middeleeuwse stad. In 1468 werd hij geplaveid met kalksteen.
 • klokkentoren - Bevond zich op het Lužaplein aan het oostelijke uiteinde van de Stradun. Hij werd in 1444 gebouwd door plaatselijke architecten. De klok is sinds 1509 in gebruik.
 • Kleine Onofriofontein - Bevindt zich aan de voet van de klokkentoren op het Lužaplein. Hij werd gebouwd tussen 1440 en 1442 en is genoemd naar de architect die hem ontwierp. Deze voorzag de markt op het plein van water.
 • De Zuil van Orlando - Bevindt zich in het midden van het Lužaplein aan het oostelijke uiteinde van de Stradun. Hij is genoemd naar de ridder wiens standbeeld erop staat.

Het Sponzapaleis bevindt zich aan de noordkant van het Lužaplein aan een van de uiteinden van de Stradun. Het staat op de plaats van een oud regenwaterreservoir ('spongia'), vandaar de naam.

Het werd tussen 1516 en 1522 gebouwd in Gotische stijl en Renaissancestijl. Het bood plaats aan verschillende kantoren, een bank, een douane-entrepot, een schatkamer en een wapenkamer. In het grote rechthoekige gebouw werd ook een atrium gebouwd. Gelukkig werd het paleis tijdens de aardbeving van 1667 niet beschadigd.

De hoofdstraat van Ragusa is de Stradun of Placa. Deze is ongeveer 300 meter lang en loopt van de Pilepoort tot het Lužaplein. Zowel aan het westelijke als oostelijke uiteinde van de Strada staat een door Onofrio della Cava gemaakte fontein. De Stradun werd in de dertiende eeuw de belangrijkste straat van de stad, omdat deze de oostelijke en westelijke poort met elkaar verbond. In 1468 werd hij geplaveid met kalksteen.

De 31 meter hoge klokkentoren die op het Lužaplein staat, aan het oostelijke uiteinde van de Stradun, werd in 1444 gebouwd. De bronzen klok in de toren, die meer dan twee ton weegt, werd in 1506 (of 1509) toegevoegd. Deze werd gemaakt door Ivan Rabljanin die ook de kanonnen van de stad maakte. De houten figuren van de klokkentoren werden in dat jaar ook vervangen door bronzen figuren. De 191 centimeter hoge beelden stellen Romeinse soldaten voor. Ze worden door de lokale bevolking Maro en Baro, of 'Zelenci' (groene mannen) genoemd, vanwege de karakteristieke groene kleur van patina dat op het oppervlak van het brons ontstond.

De watervoorziening van steden was in de middeleeuwen van cruciaal belang. Eerst werden er regenwaterreservoirs gebruikt om de stad Ragusa van water te voorzien. Wanneer de stad door droogte werd getroffen, brachten handelsschepen drinkwater. In 1436 gaf het stadsbestuur opdracht voor de bouw van een aquaduct om de stad van water uit een nabijgelegen bron te voorzien. Toen dit voltooid was, ontwierp de Italiaanse architect en beeldhouwer Onofrio della Cava ook twee fonteinen. De Kleine Onofriofontein, op het Lužaplein aan de voet van de klokkentoren, werd gebouwd tussen 1440 en 1442.

Op het Lužaplein staat een speciale stenen zuil: de Zuil van Orlando. Het verhaal gaat dat de figuur die uit de zuil gehouwen is een middeleeuwse ridder, Orlando, voorstelt die de stad in de 8e eeuw bevrijdde van de belegeringen door de Arabieren. De zuil werd in 1418 gemaakt door twee beeldhouwers: Antun Dubrovčanin en Bonino di Milano.

Hij had waarschijnlijk verschillende functies. Vanaf de zuil kon het publiek worden toegesproken. De opening op de bovenkant kon worden gebruikt om een vlaggenstok in te plaatsen. Openbare straffen werden waarschijnlijk ook in de buurt van de zuil voltrokken.

Wandelen

Animatie

De middeleeuwse stad Ragusa, tegenwoordig Dubrovnik geheten, werd in de zevende eeuw gesticht aan de kust van de Adriatische Zee. Dankzij deze locatie kon de stad winstgevende zeehandel drijven, waaraan hij zijn welvaart ook te danken heeft. Omdat Ragusa een welvarende stad was, was het echter ook een veroveringsdoel voor andere landen.

De inwoners van Ragusa bouwden in de loop der eeuwen een zwaar versterkte stad, waardoor de macht van de stad tot de omliggende gebieden reikte. De zestiende eeuw was de gouden eeuw voor de Republiek Ragusa.

Ragusa werd beschermd door versterkingen, waaronder de stadsmuur en forten. Paleizen, kerken, openbare pleinen en de haven toonden allemaal hoe groots deze bloeiende renaissancestad was.

De oude stad van Dubrovnik, een van de schatten van Kroatië, werd in 1979 UNESCO Werelderfgoed.

Gesproken tekst

De middeleeuwse stad Ragusa, tegenwoordig Dubrovnik geheten, werd in de zevende eeuw gesticht aan de kust van de Adriatische Zee. Dankzij deze locatie kon de stad winstgevende zeehandel drijven, waaraan hij zijn welvaart ook te danken heeft. Omdat Ragusa een welvarende stad was, was het echter ook een veroveringsdoel voor andere landen.

De inwoners van Ragusa bouwden in de loop der eeuwen een zwaar versterkte stad, waardoor de macht van de stad tot de omliggende gebieden reikte. De zestiende eeuw was de gouden eeuw voor de Republiek Ragusa.

Ragusa werd beschermd door versterkingen, waaronder de stadsmuur en forten. Paleizen, kerken, openbare pleinen en de haven toonden allemaal hoe groots deze bloeiende renaissancestad was.

De oude stad van Dubrovnik, een van de schatten van Kroatië, werd in 1979 UNESCO Werelderfgoed.

Gerelateerde items

Oostenrijkse Habsburgse infanterist

De infanterie van het Habsburgse Rijk werd ingezet bij tal van gevechten.

De slavenhandel

Waarom was de slavenhandel de meest winstgevende onderneming van de 18e eeuw?

Een soldaat van Napoleon (19e eeuw)

Napoleon Bonaparte's Grande Armée werd beschouwd als onoverwinnelijk.

Bratislava (18de eeuw, Koninkrijk van Hongarije)

Bratislava (Pozsony) was de hoofdstad van het Koninkrijk van Hongarije in de 18e eeuw.

De Slag bij Austerlitz

De Slag bij Austerlitz was één van de belangrijkste gevechten van de Napoleontische oorlogen...

Geografische ontdekkingen (15-17e eeuw)

De legendarische geografische ontdekkingen van de moderne tijd hebben niet alleen de...

Ottomaanse sultan (16de eeuw)

De leider van het Ottomaanse Rijk was de Sultan, de Heer van leven en dood.

De chronometer - Het verhaal van een enkele genie

John Harrison wijdde zijn hele leven aan het perfectioneren van zijn chronometer.

Added to your cart.