Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Ozonlaag

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

ozonlaag, ozon molecuul, ultraviolette straling, beschermschild, UV-A, UV-C, UV-B, zuurstof, zuurstofmolecuul, ozongat, troposfeer, stratosfeer, mesosphere, Biologie, Aardrijkskunde, Chemie

Gerelateerde items

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Ozon (O₃)

Allotrope vorm van zuurstof, bestaande uit drie zuurstofatomen.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

Koolmonoxide (CO) (basisniveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Stikstof (N₂) (basisniveau)

Kleurloos, reukloos, niet reactief gas, het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Zuurstof (O₂) (elementair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Zwaveldioxide (SO₂)

De belangrijkste veroorzaker van zure regen, een tussenproduct bij de vervaardiging van zwavelzuur.

Hoe werkt een koelkast?

In deze animatie zie je hoe een koelkast werkt.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Beerdiertje

Beerdiertjes kunnen in extreme omstandigheden overleven: ze kunnen in de ruimte overleven.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Added to your cart.