Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

Gerelateerde supplementen

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is een co-enzym dat een belangrijke rol speelt voornamelijk katabole processen,...

De structuur van prokaryote en eukaryote cellen

Er zijn twee celbasistypes: prokaryote en eukaryote cellen.

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

Bacteriën (kokken, bacillen, spirillen)

Bacteriën komen voor in heel wat verschillende vormen, waaronder bolvormige, staafvormige...

ADP, ATP

ATP is de belangrijkste bron van energie voor cellen.

Bacteriën (gevorderd)

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Ze hebben een afmeting van enkele...

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose...

Types transport

Deze animatie toont de actieve en passieve transportprocessen tussen celmembranen.

Added to your cart.