Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Milieuvervuiling

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

milieuvervuiling, bodemverontreiniging, luchtvervuiling, watervervuiling, vervuiling, industrie, landbouw, vervoer, nederzetting, lucht, water, bodem, menselijk, olie-, rioolwater, afval, hitte, verbruik, energievraag, broeikasgas, ozonlaag, smog, kunstmest, plastic, pesticide, energiecentrale, migratie, ecosysteem, milieu, Natuurkunde, milieubescherming, natuurbehoud, maatschappij, Aardrijkskunde, aardoliederivaten, Biologie

Gerelateerde items

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De metropool

Een metropool is een grote stad met meer dan één miljoen inwoners.

Hoe werken zonnepanelen en zonnecollectoren?

In deze animatie zie je hoe zonne-energie kan worden gebruikt.

Interessante geografische feiten - Sociale geografie

Deze animatie toont enkele interessante feiten over sociale geografie.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan...

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Windmolens

Windmolens zetten windenergie om in elektriciteit.

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Elektrische auto

De Tesla Model S is een van de eerste elektrische auto's die zijn bedoeld voor alledaags gebruik.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Systeem van openbare nutsbedrijven

Het systeem van watervoorziening, afvoer van afvalwater, elektriciteit, warmte en gas, en telecommunicatie.

Added to your cart.