Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose (tweedelig delingsproces) .

Biologie

Trefwoorden

meiosis, celverdeling, diploïde, chromosome, reductional, haploïde, diploïde cel, haploïde zaadcel, haploïde ei, bevruchting, gameet, zaadcel, ei, zygote, DNA, cytologie, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Algemene levenscyclus van dieren

 • diploïde cel van de vader
 • haploïde spermacel
 • diploïde moedercel - De cellen bevatten twee kopieën van elk chromosoom. Eén komt van de moeder, de andere van de vader. Onze somatische cellen zijn diploïd terwijl onze geslachtscellen haploïd zijn.
 • haploïde eicel - Geslachtscellen zijn haploïd en bevatten één set chromosomen. Deze chromosomen worden aan de nakomelingen doorgegeven, oftewel ze vormen de moederlijke set chromosomen. Geslachtscellen ontstaan uit diploïde cellen door meiose in de tweede fase van het meiotische proces, ook wel reductiedeling genoemd.
 • bevuchting - De samensmelting van twee haploïde gameten vormt een diploïde zygote.
 • diploïde zygote - De somatische cellen van de nakomelingen worden hieruit gevormd door een reeks mitoses.
 • nakomelingen - Zijn lichaam bestaat uit diploïde cellen die gevormd worden uit de zygote door een reeks mitoses. Bepaalde somatische cellen produceren door meiose haploïde geslachtscellen .
 • meiose - Reductiedeling van cellen. Dat betekent dat diploïde cellen met 2n chromosomen zich delen tot cellen die n chromosomen bevatten nHet nummer 'n' is een karakteristieke eigenschap van soorten. Zo is bij mensen n = 23. Onze diploïde somatische cellen bevatten 2n = 46 (23 paar) chromosomen terwijl onze geslachtscellen er n = 23 hebben.
 • meiose

Het verloop van meiose

 • centrosoom - Stuurt de beweging van chromosomen tijdens de celdeling. Het bestaat uit twee orthogonaal gerangschikte cilindrische eiwitcomplexen; korte microtubuli.
 • chromatine - Bestaat uit DNA en eiwitten. Chromosomen (gecondenseerd) worden hieruit gevormd.
 • spoelfiguur - Bestaat uit microtubuli die het centrosoom en het centromeer van de chromosomen met elkaar verbinden.

Animatie

 • bevruchting
 • nakomelingen
 • centrosoom
 • spoelfiguur

Tijdens de levenscyclus van dieren en mensen worden haploïde gameten gevormd uit diploïde somatische cellen. De diploïde oudercel bevat twee kopieën van elk chromosoom: één komt van de moeder, de andere van de vader. De resulterende haploïde dochtercellen bevatten slechts één set chromosomen. Het aantal chromosomen dat zij bevatten is de helft van die van de oudercel. Tijdens de bevruchting wordt het genetische materiaal van de moeder en vader gemengd. De somatische cellen van de nakomelingen worden door de zygote geproduceerd door een reeks mitose. Meiose speelt een hoofdrol in seksuele voortplanting.

Meiose omvat twee belangrijke stappen die beiden bestaan uit een profase, metafase en telofase.
Tijdens de profase bij de eerste stap worden chromosomen gevormd uit het chromatine dat bestaat uit DNA en eiwitten. Omdat meiose wordt voorafgegaan door een duplicatie van DNA bevatten chromosomen twee chromatiden met identieke DNA-inhoud. De cel is diploïd. In de animatie zijn de moeder- en vaderset van chromosomen rood en blauw gekleurd. Het centrosoom verdubbelt zich en beweegt in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en de spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan in het equatoriale vlak van de cel liggen en er vindt genetische crossover plaats: gedeeltes van de chromosomen worden willekeurig tussen homologe chromosomen uitgewisseld. Dit beïnvloedt de variatie in de resulterende cellen sterk.

In de anafase bewegen chromosomen in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel waarna deze cel in de telofase splitst en het kernmembraan opnieuw gevormd wordt.

Dit wil zeggen dat tegen het einde van de eerste stap van meiose het aantal chromosomen gehalveerd is: twee haploïde dochtercellen zijn gevormd uit de diploïde oudercel.

De tweede stap van meiose is een equatoriale deling. In de profase dupliceert het centrosoom en beweegt zich in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en een spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan dan in het equatoriale vlak van de cel liggen.

In de anafase splitsen de chromosomen in twee chromatiden waarbij ze met één chromatide chromosomen vormen die zich dan in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel bewegen.

In de telofase splitst de cel en wordt het kenmembraan opnieuw gevormd.
In totaal worden dus in twee stappen van meiose vier haploïde cellen gevormd uit één diploïde cel.

Gesproken tekst

Tijdens de levenscyclus van dieren en mensen worden haploïde gameten gevormd uit diploïde somatische cellen. De diploïde oudercel bevat twee kopieën van elk chromosoom: één komt van de moeder, de andere van de vader. De resulterende haploïde dochtercellen bevatten slechts één set chromosomen. Het aantal chromosomen dat zij bevatten is de helft van die van de oudercel. Tijdens de bevruchting wordt het genetische materiaal van de moeder en vader gemengd. De somatische cellen van de nakomelingen worden door de zygote geproduceerd door een reeks mitose. Meiose speelt een hoofdrol in seksuele voortplanting.

Meiose omvat twee belangrijke stappen die beiden bestaan uit een profase, metafase en telofase.
Tijdens de profase bij de eerste stap worden chromosomen gevormd uit het chromatine dat bestaat uit DNA en eiwitten. Omdat meiose wordt voorafgegaan door een duplicatie van DNA bevatten chromosomen twee chromatiden met identieke DNA-inhoud. De cel is diploïd. In de animatie zijn de moeder- en vaderset van chromosomen rood en blauw gekleurd. Het centrosoom verdubbelt zich en beweegt in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en de spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan in het equatoriale vlak van de cel liggen en er vindt genetische crossover plaats: gedeeltes van de chromosomen worden willekeurig tussen homologe chromosomen uitgewisseld. Dit beïnvloedt de variatie in de resulterende cellen sterk.

In de anafase bewegen chromosomen in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel waarna deze cel in de telofase splitst en het kernmembraan opnieuw gevormd wordt.

Dit wil zeggen dat tegen het einde van de eerste stap van meiose het aantal chromosomen gehalveerd is: twee haploïde dochtercellen zijn gevormd uit de diploïde oudercel.

De tweede stap van meiose is een equatoriale deling. In de profase dupliceert het centrosoom en beweegt zich in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en een spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan dan in het equatoriale vlak van de cel liggen.

In de anafase splitsen de chromosomen in twee chromatiden waarbij ze met één chromatide chromosomen vormen die zich dan in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel bewegen.

In de telofase splitst de cel en wordt het kenmembraan opnieuw gevormd.
In totaal worden dus in twee stappen van meiose vier haploïde cellen gevormd uit één diploïde cel.

Gerelateerde items

Types transport

Deze animatie toont de actieve en passieve transportprocessen tussen celmembranen.

Bacteriën (gevorderd)

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Ze hebben een afmeting van enkele...

Bladgroen

Chlorofyl is een lichtgevoelig groen pigment in planten. Het absorbeert lichtenergie en...

Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

Genoombewerking

Genoombewerking of genome editing is een vorm van genetische modificatie waarbij het...

Hoe groot zijn bacteriën?

In deze les kom je meer te weten over de opbouw en indeling van bacteriën en de rol die...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is een co-enzym dat een belangrijke rol speelt voornamelijk katabole processen,...

Added to your cart.